توسعه کامپوزیت سطحی بر پایه Cu/Ni-SiC طی فرایند اصطکاکی اغتشاشی

توسعه کامپوزیت سطحی بر پایه Cu/Ni-SiC طی فرایند اصطکاکی اغتشاشی :

بررسی ریزساختار، سختی و رفتار سایشی

sample article

شرح :

در این پژوهش، با استفاده از فرایند اصطکاکی اغتشاشی (FSP)، کامپوزیت های سطحی بر پایه عناصر موجود در سیستم های Cu-3.50SiC و Cu-1.750SiC-1.750Ni بر سطح ورق مس خالص ایجاد و تحولات ریزساختاری، سختی و خواص سایشی آن ها مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. بدین منظور ابتدا با ایجاد شیاری بر سطح ورق مس و اعمال پودرهای نیکل و کاربیدسیلیسیم به درون شیار، فرایند در سرعت چرخشی ۹۰۰ دور بر دقیقه و سرعت پیشروی ۴۰ میلی متر بر دقیقه انجام گرفت. نتایج بررسی های ریزساختاری بر روی نمونه فلز پایه نشان داد که با اعمال فرایند، میانگین اندازه دانه فلز پایه از ۲۴ میکرون به حدود ۸ میکرون رسید. بررسی های ریزساختاری برای نمونه های کامپوزیتی نشان داد، توزیع یکنواختی از تقویت کننده ها در زمینه ایجاد گردید. نتایج ارزیابی ریزسختی سنج نشان داد که نمونه کامپوزیتی Cu-3.50SiC میزان سختی بیشتری را نسبت به کامپوزیت هیبریدی Cu-1.750SiC-1.750Ni از خود نشان داد. این امر به گونه ای است که سختی فلز پایه و نمونه های کامپوزیتی Cu-1.750SiC-1.750Ni و Cu-3.50SiC به ترتیب ۴۵، ۱۱۶ و ۱۲۸ ویکرز بدست آمد. بررسی نتایج سایش گویای رفتار سایشی مناسب تر نمونه های کامپوزیتی در مقایسه با فلز پایه است. این امر به گونه ای است که نرخ سایش فلز پایه و نمونه های کامپوزیتی Cu-1.750SiC-1.750Ni و Cu-3.50SiC طی بار اعمالی ۳۰ نیوتون به ترتیب ۰٫۰۴۵، ۰٫۰۰۱۱ و ۰٫۰۰۸ میلی گرم بر متر بدست آمد.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۰

حجم :‌۱٫۱۷MB

لینک دانلود

 
 مشاهده مطالب مرتبط
.
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران