توزیع کرنش در آلومینیوم ریزدانه شده به وسیله فرآیند (MDF)

توزیع کرنش در آلومینیوم ریزدانه شده به وسیله فرآیند (MDF)

Effect of Multi Directional Forging (MDF) on strain distribution in 1000 series of aluminum

sample article

شرح :

توزیع کرنش در آلومینیوم ریزدانه شده به وسیله فرآیند (MDF) : یکی از روش های نوین تغییر شکل پلاستیک شدید برای تولید مواد فوق ریزدانه روش فورج چند جهته ( MDF ) میباشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی توزیع کرنش و میکرو سختی در آلومینیوم سری ۱۰۰۰ فورج شده به وسیله فرآیند MDF میباشد. بدین منظور پس انجام ۱ و ۴ پاس فرآیند MDF در دمای محیط بر روی نمونه ها، توزیع کرنش به وسیله آنالیز المان محدود و توزیع میکروسختی با انجام آزمون میکرو سختی در مقاطع مختلف  نمونه ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آنالیز المان محدود و میکروسختی نشان داد،کرنش و میکروسختی نمونه ها در هر سه مقطع مورد بررسی از کناره ها به سمت  مرکز نمونه افزایش مییابد. در ضمن فرآیند MDF باعث افزایش قابل ملاحظه کرنش و میکروسختی میانگین نمونه ها میشود.در سال های اخیر روش های جدیدی برای  فرآوری مواد نانومتری و فوق ریزدانه توسعه یافته اند که تحت عنوان تکنیک های تغییر شکل پلاستیک شدید ( SPD ) شناخته میشوند.

واژه های کلیدی: فورج چندجهته، تغییر شکل پلاستیک شدید، آلومینیوم، توزیع کرنش.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۲

حجم :۱۳۰۰KB

لینک دانلود

 
 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده
دوره زمستانه

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران