تغییرفازها در حالت جامد

تغییر فازی در حالت جامد

phase Transformation in solids_iran-mavad

شرح :

بیشتر دگرگونی ها در جامدات از راه جابجایی اتم هایی است که بوسیله حرارت فعال شده است . در کتابچه تغییرفازها در حالت جامد با دگرگونی هایی سروکار داریمک ه در اثر تغییر دما در آلیاژی با غغلظت حجمی معین بوجود آمده است . اغلب این دگرگونی ها بر اثر تغییر دما و انتقال از یک ناحیه تک فازی به ناحیه تک فازی یا چند فازی پایدار دیگر انجام می شود . انواع مختلف این دگرگونی ها که در جامدات می تواند رخ دهند را می توان به گروه های زیر تقسیم بندی کرد :

الف) رسوب یک فاز در فاز دیگر

ب ) دگرگونی های یوتکتوئیدی

ج ) واکنش های منظم شدن

د ) دگرگونی های سریع توده ای

ه ) تغییر ساختار بلوری

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۴۵

حجم :۱٫۵MB

لینک دانلود

لینک کمکی

 مشاهده مطالب مرتبط

آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/ raterate
1.67
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران