تعیین پارامترهای مناسب بر صافی سطح در فرایند تراشکاری سوپرالیاژ وسپلوی

تعیین پارامترهای مناسب بر صافی سطح در فرایند تراشکاری سوپرالیاژ وسپلوی

 

sample article

شرح :

تعیین پارامترهای مناسب بر صافی سطح در فرایند تراشکاری سوپرالیاژ وسپلوی : صافی سطح قطعه کار، تابعی از شرایط ماشین کاری است. در تحقیق حاضر، میزان تاثیر پارامترهای مناسب تراشکاری بر صافی سطح بررسی شده است. با استفاده از نرم افزار مینی تب پس از طراحی آزمایش به روش تاگوچی، تعدادی آزمایش ماشین کاری با ابزار برشی کاربید روکش دار بر روی وسپلوی انجام شد. میزان زبری سطح و تغییرات جزیی شکل هندسی براده مورد ارزیابی قرار گرفت. براساس نتایج آنالیز واریانس تاثیر عوامل و با آنالیز سیگنال به نویز نمونه بهینه مشخص شد. در فرایند روش تحلیل آماری، سرعت برشی، نرخ پیشروی و عمق برش به ترتیب بیش ترین تاثیر را دارند. برای نمونه بهینه سرعت برشی ۱۰۰ متر بر دقیقه، نرخ پیشروی ۰٫۰۵ میلی متر بر دور و عمق برش ۰٫۱ میلی متر بدست آمد. ضمنا با اعمال سرعت برشی کم، براده به صورت دندانه اره ای شد که تاثیر منفی بر کیفیت سطح می گذارد. به طور کلی بهینه سازی فرایند ماشین کاری سوپرالیاژها از دو جنبه می تواند مطرح باشد. اول، تقاضا و کاربرد روز افزون قطعات ماشین کاری شده از جنش سوپرآلیاژ در صنایع هوایی و هوافضا. دوم، بالا بودن هزینه های فرایند ماشین کاری. به همین جهت استفاده از روش های مختلف در طراحی این آزمایش ها برای کاستن از تعداد آن ها امری ضروری است، یکی از روش هاثی مطرح و کاربردی، تاگوچی می باشد که اجرای آن در صنایع مختلف با موفقیت های زیادی همراه بوده است.

 

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۱

حجم :‌۳۰۴KB

لینک دانلود

 
 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران