تخمین اندازه دانه و سختی منطقه اختلاط آلیاژ آلومینیوم 7075 در فرایند جوشکاری FSW

تخمین اندازه دانه و سختی منطقه اختلاط آلیاژ آلومینیوم 7075 در فرایند جوشکاری اصطکاکی-اغتشاشی
با روش سطح پاسخ و شبکه عصبی مصنوعی

اکستروژن شعاعی مستقیم دو مرحله ای

فرآیند FSW یک فرآیند حالت جامد به نسبت جدید و از لحاظ انرژی کارآمد. دوست دار محیط زیست و تطبیق پذیر می باشد. به طور خاص این روش به منظور اتصال دهی آلیاژهای آلومینیوم با استحکام بالا که در صنایع هوایی همچون مخزن خارجی شاتل فضایی (گیبسون و همکارانش ۲۰۱۳) کاربرد دارند . تخمین اندازه دانه و سختی منطقه اختلاط آلیاژ آلومینیم 7075 در فرایند جوشکاری اصطکاکی-اغتشاشی با روش سطح پاسخ و شبکه عصبی مصنوعی : فرایند جوشکاری اصطکاکی-اغتشاشی به عنوان یک فرآیند اتصال دهی حالت جامد طبقه بندی شده گه در آن مواد در حین جوشکاری وارد مراحل ذوب و انجماد نمی شوند در این روش پارامتر های جوشکاری و ابزار بکار گرفته شده نقش اساسی در خواص اتصال همچون اندازه دانه و سختی محل اختلاط اتصال دارند . بنابراین در این بررسی سعی بر آن شد تا روابطی جهت پیش بینی خواص مذکور در این روش جوشکاری برای آلیاژ آلومینیوم 7075 با خواص عملیات حرارتی T6 بدست آید .

روابط اندازه دانه و سختی با استفاده از روش سطح پاسخ و شبکه عصبی مصنوعی برای ناحیه اختلاط جوش محاسبه شد و مورد مقایسه قرار گرفت . روابط رگرسیونی درجه ۲ حاصله با به کار گیری مرکب مرکزی به عنوان کارآمد ترین روش زیر مجموعه سطح پاسخ و همچنین روابط پیچیده ریاضی شبکه عصبی مصنوعی توانستند به ترتیب در تفسی و پیش بینی این خواص به طور موثر مورد استفاده قرار گیرند .

آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران