تاثیر پوشش ذرات پودر آهن بر خصوصیات گوی های توخالی فولادی

تاثیر پوشش ذرات پودر آهن بر خصوصیات گوی های توخالی فولادی

 

sample article

شرح

تاثیر پوشش ذرات پودر آهن بر خصوصیات گوی های توخالی فولادی: گوی های توخالی فلزی می توانند به صورت موفقیت آمیز برای ایجاد سلول ها و حفرات در ساختارهای سلولی و قوم های فلزی به کار گرفته شوند. در این مطالعه گوی های توخالی فولادی با استفاده از دانه های پلی استیرن به عنوان ماده زیرلایه و به روش متالوژی پودر تولید شدند .دانه های پلی استسیرن از یک بلوک پلی استیرن جداشدند و دانه بندی آنها توسط الک صورت گرفت. سپس مخلوط سیلیکات سدیم به عنوان چسب و پودرهای آهن درون یک محفظه توسط یک پمپ استفاده شد. بناباین یک لایه نازک از مخلوط پودرهای آهن و چسب بر روی دانه های پلی استیرن قرار گرفت. در پایان دو فرایند عملیات حرارتی مجزا به منظور تولید گوی های توخالی فولادی با استحکام بالا انجام شد که شامل تجزیه حرارتی دانه های پلی استسرن و تف جوشی می باشند. پودرهای آهن مورد استفاده شامل پودرهای آهن بدون پوشش , پودرهای آهن با پوشش برنز می باشند. به منظور ارزیابی ضخامت و مییزان تخلخل پوسته گوی های توخالی فولادی و بررسی معایب آنها مقاطع پوسته ها توسط میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفت.نوع پوشش پودرهای آهن تاثیر زیادی بر روی ضخامت ,کثر سطحی تخلخل ,ترکها و حفرات در پوسته دارند.

 

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۹

حجم :۴۰۸KB

لینک دانلود

 
 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران