تاثیر هندسه پین بر ریزساختار جوش در جوشکاری همزن اصطکاکی

تاثیر هندسه پین بر ریزساختار جوش در جوشکاری همزن اصطکاکی

 

شرح :

تاثیر هندسه پین بر ریزساختار جوش در جوشکاری همزن اصطکاکی:در این پژوهش ریزساختار حاصل از جوشکاری همزن اصطکاکی برنج تک فاز بوسیله پینهای با هندسه مختلف، بررسی و از طریق شبیه سازی کرنش اعمالی و دمای ایجاد شده در منطقه جوش، پیدایش ریزساختار توجیه شده است. ورقهای برنجی به ضخامت۴۵۰ و سرعت ۲rpm توسط پین های مثلثی، مربعی، شش ضلعی و استوانهای از جنس فولاد گرمکار با سرعت چرخشی ۱۰۰mm جوشکاری شدند. تاثیر هندسه ابزار بر ریزساختار توسط مشاهدات میکروسکوپ نوری و اندازه گیری های mm/min پیشروی شبیه سازی شد ABAQUS دمایی مورد بررسی قرار گرفت. سپس فرایند به دو صورت مکانیکی و حرارتی توسط نرم افزار تحلیلگرتا کرنش های وارد بر پین و نیز حرارت تولیدی ناشی از هندسه های مختلف مورد بررسی قرار بگیرد. در ناحیه جوش به دلیل وقوع تبلور مجدد دینامیکی، ریزساختار هم محور و ریزدانه بدست آمد. در بین نمونههای جوشکاری شده نمونه ی حاصل از جوشکاری با پین مربعی دارای کوچکترین اندازه دانه و نمونه ی جوشکاری شده با پین استوانهای دارای بزرگترین اندازه دانه نسبت به نمونه های دیگر بودند. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان دهنده ی وجود اثر ضربانی کرنشی در پین مربعی بود که می تواند دلیل بر ریزدانه شدن نمونه های جوشکاری شده با این پین باشد. همچنین نتایج شبیه سازی حرارتی نشان داد که اختلاف دمایی که هندسه های مختلف ایجاد می کنند زیاد نبوده و در یک محدوده ی کوچک دمایی قرار دارد.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۳

حجم :۱٫۱۱MB

لینک دانلود

  مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران