تاثیر مقدار منیزیم بر رفتار خوردگی آلیاژ آلومینیوم ۳۸۰۵ تهیه شده به روش متالورژی پودر

تاثیر مقدار منیزیم بر رفتار خوردگی آلیاژ آلومینیوم ۳۸۰۵ تهیه شده به روش
متالورژی پودر

Effect of Magnesium content on corrosion behavior of Aluminum Alloy 5083 Prepared by Powder Metallurgy Methodsample article

شرح :

تاثیر مقدار منیزیم بر رفتار خوردگی آلیاژ آلومینیوم ۳۸۰۵ تهیه شده به روش متالورژی پودر:با توجه به کاربرد آلیاژ آلومینیوم ۵۰۸۳ در صنایع دریایی مقاومت به خوردگی این  آلیاژ از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف از انجام این تحقیق تهیه آلیاژ آلومینیوم ۵۰۸۳ حاوی ۵ و ۳ درصد وزنی منیزیم به روش آلیاژسازی مکانیکی و اکستروژن گرم و  بررسی تاثیر مقدار منیزیم بر رفتار خوردگی این آلیاژ بود. به این منظور آسیاکاری مخلوط عناصر پودری به مدت ۲۰ ساعت درمحیط آرگون انجام شد. پس از آن پرس سرد  تحت فشار ۲۵۰ مگاپاسکال و اکستروژن گرم دردمای ۵۰۰درجه سانتیگراد صورت گرفت. مورفولوژی و اندازه ذرات با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش پلاریزاسیون پتانسیودینامیک به منظور بررسی رفتار خوردگی آلیاژهای مختلف انجام شد. نتایج نشان داد که با افزایش مقدار منیزیم موجود  در ترکیب آلیاژ سرعت خوردگی افزایش می یابد.

واژگان کلیدی: آلیاژ آلومینیوم ۵۰۸۳ ، آلیاژسازی مکانیکی، اکستروژن گرم، رفتار خوردگی.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۱

حجم :۱۰۸۶KB

لینک دانلود

 
 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران