تاثیر حرارت ورودی ناشی از جوشکاری GTA بر ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد HSLA-100

تاثیر حرارت ورودی ناشی از جوشکاری GTA بر ریزساختار

و خواص مکانیکی فولاد HSLA-100

 

sample article

شرح :

تاثیر حرارت ورودی ناشی از جوشکاری GTA بر ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد HSLA-100 : در این پژوهش تاثیر جوشکاری ذوبی GTA بر ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد ۱۰۰-HSLA که توسط فرآیند رسوب سختی وعملیات  ترمومکانیکی کنترل شده استحکام بخشی شده است، مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور جوشکاری در حرارت های ورودی ۰/۷,۰/۹ و ۱/۱۰kJ/mm بصورت بستر جوش روی ورق انجام گرفت. ارزیابی های ریزساختاری توسط  میکروسکوپ نوری و بررسی خواص مکانیکی بوسیله آزمون های ریزسختی سنجی و کشش انجام شد. بررسی های  ریزساختاری حاکی از آن است که ریزساختار ناحیه جوش متشکل از بینیت دان های، فریت سوزنی، فریت چند وجهی و مقدار کمی مارتنزیت میباشد که باافزایش حرارت ورودی مقدار فریت سوزنی و فریت چند وجهی بطور نسبی افزایش یافته  است. از طرف دیگر، با افزایش حرارت ورودی در ناحیه HAZ عمده ریزساختار را بینیت به همراه کمی مارتنزیت تشکیل  میدهد. اندازه دانه ها نیز در هر دو ناحیه ی جوش و HAZ نسبت به فلز پایه بسیار درشت تر شده و خواص حاصل از عملیات ترمومکانیکی کنترل شده و نیز رسوب سختی درهر دو ناحیه از بین رفته است. با افزایش حرارت ورودی سختی مرکز جوش کاهش نسبی و سختی HAZ افزایش نسبی داشته است. بدلیل ایجاد ریزساختار ذوبی و افت خواص مکانیکی تمامی نمونه های آزمون کشش از مرکز جوش شکستند.

واژه های کلیدی: فولاد،۱۰۰-HSLA ,جوشکاری GTA,ریزساختار، خواص مکانیکی.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۱

حجم :۲۶۰۰kb

لینک دانلود

 
 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/ rateraterateraterate
5
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران