تاثیرپین بر ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت نانو ساختار Al/B4c جوشکاری شده به روش اصطکاکی اغتشاشی

تاثیرپین بر ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت نانو ساختار Al/B4c جوشکاری شده به روش اصطکاکی اغتشاشی

sample article

 

شرح:

در این تحقیق (  تاثیرپین بر ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت نانو ساختار Al/B4c جوشکاری شده به روش اصطکاکی اغتشاشی  )  جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی کامپوزیت نانوساختار زمینه آلومینیمی تقویت شده با ذرات کاربید بور مورد بررسی قرار گرفت. کامپوزیت مورد نظر به روش نورد تجمعی و پس از ۱۱ سیکل تولید شد. سپس نمونه های کامپوزیتی با استفاده از روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی و با در نظر گرفتن سه هندسه مختلف پین شامل استوانه ای، مربعی و مثلثی به یکدیگر متصل شدند. ارزیابی ریزساختاری جوش با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی انجام شد و نشان داد که پین مربعی در مقایسه با دو پین دیگر باعث خردشدن و توزیع بهتر ذرات تقویت کننده در زمینه شده است. تست کشش عرضی اتصالات نیز جهت ارزیابی خواص مکانیکی نمونه ها انجام شد. نتایج نشان داد که نمونه های جوشکاری شده توسط پین مربعی دارای بالاترین استحکام و بیشترین میزان ازدیاد طول در مقایسه با پین مثلثی و استوانه ای بوده است.کامپوزیتهای با زمینه فلزی آلومینیمی به علت ویژگیهایی چون وزن سبک، استحکام بالا، مدول ویژه بالا، ضریب ،SiC . انبساط حرارتی کم و مقاومت سایشی خوب، به عنوان گروهی از مواد توسعه یافته جدید مورد توجه قرار گرفته اند به عنوان ذرات تقویت کننده سرامیکی در کامپوزیتهای زمینه فلزی به کار برده میشوند. از B4C و TiC ،Al2O3 که کاربرد آن را گسترش داده است میتوان به ذوب آن در دمای بالا، خواص مکانیکی عالی و (B4C) مزایای کاربید بور مقاومت شیمیایی بالا اشاره کرد.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۰

حجم :‌ ۱MB

لینک دانلود

آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران