تاثیرحضور ذرات کاربید بور-کاربید سیلیسیم روی استحکام پیوند ورق های آلومینیم

تاثیرحضور ذرات کاربید بور-کاربید سیلیسیم روی استحکام پیوند ورق های آلومینیم

 

sample article

شرح :

تاثیرحضور ذرات کاربید بور-کاربید سیلیسیم روی استحکام پیوند ورق های آلومینیم : فرایند نورد سرد پیوندی (Cold Roll Bonding-CRB) به عنوان یک روش اتصال در حالت جامد در ساخت ورقها و فویلهای لایهای به دلیل ویژگی های کاربردی منحصر به فرد آن ها در مقایسه با سایر روش های دیگر گسترش بسیار زیادی داشته است. دراین پژوهش، این فرایند بر روی ورقهای آلومینیم خالص تجاری ( AA1050 )در حضور و عدم حضور ذرات کاربید بور-کاربیدسیلیسیم(B4C-SiC )انجام گرفت و استحکام پیوند آنها با استفاده از آزمون لایه کنی (Peeling Test) اندازه گیری شد ومقایسه گردید. همچنین تاثیر پارامترهای فرایند مانند میزان تغییر شکل (کاهش در ضخامت )و مقدار ذرات تقویت کننده بر روی استحکام پیوند مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از این است که با افزایش درصد وزنی ذرات تقویت کننده روی سطح آلومینیوم، میزان حداقل کاهش ضخامت جهت اتصال اولیه یا به عبارت دیگر تغییر شکل آستانه افزایش مییابد، همچنین افزودن ذرات باعث کاهش استحکام پیوند بین ورقهای آلومینیوم میشود. در نهایت به منظور ارزیابی شرایط سطحی نمونهها پس از آزمون لایهکنی، از میکروسکوپ نوری (OM) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) استفاده شد و نتایج به دست آمده با نتایج قبل مقایسه گردید.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۴

حجم :۳٫۲۹MB

لینک دانلود

 
 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران