تاثير كامپوزيت سازي سطحي بر روي افزايش مقاومت به خوردگي آلياژ برنج

تاثير كامپوزيت سازي سطحي بر روي افزايش مقاومت به خوردگي آلياژ برنج

Cu-30Zn توسط فرايند اصطكاكي همزن

 

sample article

شرح

تاثير كامپوزيت سازي سطحي بر روي افزايش مقاومت به خوردگي آلياژ برنج Cu-30Zn توسط فرايند اصطكاكي همزن : مشكلات جوشكاري آلياژهاي برنجي به صورت ذوبي باعث شده است كه از فرايند اصطكاكي هم (FSP) برای این آلياژها استفاده شود. باتوجه به اينكه منطقه تحت تاثير اين فرايند معمولا با كاهش مقاومت به خوردگي نسبت به فلز پايه مواجه است، سعي بر آن شد تا با ايجاد يك لايه كامپوزيتي بر روي سطح برنج آلفا با سرعت دوراني و تعداد پاس هاي مناسب پتانسيل خوردگي كاهش يابد. براي اين منظور از پودرهاي AlR2ROR3R و گرافيت استفاده شد. نتايج آزمون تافل نشان داد كه استفاده از پودر آلومينا پتانسيل خوردگي را به ميزان  mv) 210) نسبت به حالت بدون پودر افزايش داد. اما استفاده از پودر گرافيت باعث كاهش پتانسيل خوردگي به ميزان87(mv) شده است. همچنين افزايش تعداد پاس ها به علت توزيع يكنواخت تر ذرات گرافيت باعث افزايش مقاومت به خوردگي لايه كامپوزيتي شد. فرايند اصطکاکی هم زن یک روش نسبتا جدید است که توسط موسسه جوش (TWI), برای توسعه آلیاژهای آلومینیوم توسعه یافته است.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :10

حجم :1.17MB

لینک دانلود مطلب به درخواست نویسنده مقاله حذف گردید . 
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران