مقدمه ای بر تئوری الکترونی فلزات The Electron Theory of Metals

مقدمه ای بر تئوری الکترونی فلزات The Electron Theory of Metals

the electron theory of metals

مقدمه ای بر تئوری الکترونی فلزات

The Electron Theory of Metals

شرح:

مقدمه ای بر تئوری الکترونی فلزات The Electron Theory of Metals : نظریه ای که خواص الکتریکی اجسام را به وجود الکترونهای داخل آنها و حرکتشان نسبت می دهد، تئوری الکترونی نامیده می شود. این نظریه بسیاری ازپدیده های فیزیکی را به طریقی ساده و ملموس توجیه می کند. به این دلیل مفاهیم الکترون در پذیرش و مطالعه این نظریه لازم است. و اکثر آزمایش های الکتریسته با این نظریه توجیه و تحلیل می شود. در فلزات و رساناها بارهای الکتریکی می توانند به آسانی از جسمی به جسم دیگر عبور کنند این به معنی این است که بارهای الکتریکی می توانند آزادانه در رسانا ها حرکت کنند. بر این اساس جسمی که بارهای الکتریکی بتوانند آزادانه در آن حرکت کنند، رسانای خوبی است. شیشه رسانای ضعیفی است. می توانیم نتیجه بگیریم که حرکت ذرات الکتریکی از ناحیه ای در داخل شیشه (و سایر رسانا ها) به ناحیه دیگر با مانع مواجه است. در محلول هایی با رسانایی بالا (مثل نمک معمولی) ، بارهای مثبت و منفی می توانند به آسانی حرکت کنند. البته در فلزات یونها حرکت نمی کنند و تنها حاملین بار در فلزات الکترونها هستند. الکترونهایی که آزادانه در فلز حرکت می کنند الکترونهای آزاد یا الکترونهای رسانشی نامیده می شوند.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات : ۶۰۳

حجم ۸٫۰۴MB

لینک دانلود

مقدمه ای بر تئوری الکترونی فلزات

The Electron Theory of Metals

آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران