‘تأثیر زمان، دما و اتمسفردر تشکیل ترکیبات نیکل- تنگستن

‘تأثیر زمان، دما و اتمسفردر تشکیل ترکیبات نیکل- تنگستن

On the effect of time, temperature and atmosphere on th eformation
of (Ni, W) intermetallic compounds via diffusion couple
techniquesample article

شرح :

‘تأثیر زمان، دما و اتمسفردر تشکیل ترکیبات نیکل- تنگستن : امروزه ترکیبات بین فلزی، به خصوص ترکیبات بین دو فلز نیکل و تنگستن به دلیل  مقاومت به خوردگی و سختی بالا مورد توجه صنایع مختلف قرار گرفته اند. از آنجا که دیاگرام دو تایی واحدی برای این سیستم وجودندارد، بررسی آن در دماهای مختلف، نتایج متفاوتی را به همراه دارد. این تحقیق نیز با هدف برسی اثر دما، اتمسفرو زمان نگهداری روی تشکیل ترکیبات بین فلزی نیکل- تنگستن انجام شد و در آن از مکانیزم  زوج نفوذی استفاده شد.در این تکنیک دو ورق نیکل و یک سیم نازک تنگستن به صورت ساندویچی روی هم قرار گرفتند و سپسمجموعه تحت عملیات حرارتی در  دماهای ۸۵۰° C و ۱۰۵۰° C در زمان ۳ ساعت و در دمای ۹۵۰° C ،به مدت ۱۸ ساعت در اتمسفرهای آرگون و خلأ قرار گرفت. بعد از سردسازی نمونه ها به صورت  آهسته و تعادلی، بررسی-های ریز ساختاری به کمک تصاویر میکروسکوپ الکترونی، آنالیز طیف سنجی نشر انرژی و آنالیز پراش پرتوی ایکس به منظور تشخیص لایه ی  نفوذی تشکیل شده، انجام شد. طبق نتایج حاصل، در آنالیز پراش پرتوی ایکس دارای پیک های ضعیفی بودند. از آنجا که مکانیزم تولید ترکیبات بین ،NiW2 ،NiW ، Ni4W ترکیباتی همچون فلزی جوانه زنی و رشد است، شاید بتوان دلیل کم بودن ضخامت ترکیبات تشکیل شده را عدم زمان کافی برای رشد آنها دانست.

واژگان کلیدی: عملیات حرارتی آنیل، ترکیبات بین فلزی نیکل – تنگستن، زوج نفوذی.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۴

حجم :۸۲۳KB

لینک دانلود

لینک کمکی
 
 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران