تأثیر محیط های نیتروژن و خلاء و افزودن قلع بر فرایند چگالش پودر پیش آلیاژ Al-Cu-Mg حین تف جوشی فراجامد

تأثیر محیط های نیتروژن و خلاء و افزودن قلع بر فرایند چگالش پودر پیش آلیاژ Al-Cu-Mg حین تف جوشی فراجامد

تف جوشی فراجامد

در این تحقیق، تف جوشی فراجامد در حضور فاز مایع پودر آلیاژ آلومینیم ۲۰۲۴ از نوع پیش آلیاژ بررسی شد. آزمون های تحلیل تغییرات حرارتی (DTA) و تعیین تغییرات حرارتی وزن (TGA) در دو محیط خلاء و نیتروژن انجام شدند. محیط نیتروژن به دلیل تشکیل نیترید آلومینیم، فرایند چگالش را بهبود داد. بیشترین چگالی در دمای ۶۱۰ درجه سانتیگراد درون محیط نیتروژن به دست آمد، و این مقدار ۹۸/۸ درصد چگالی نظری بود. با افزودن  ۰/۱ درصد قلع، تف جوشی بهبود یافت، و چگالی نمونه های تف جوشی شده در دمای ۶۱۰ درجه سانتیگراد  ۹۹/۳ درصد میزان نظری افزایش یافت. نتایج نشان دادند که با افزودن  ۰/۱ درصد قلع سختی و استحکام خمشی نمونه ها به ترتیب ۵/۲ و ۴/۴ درصد افزایش می یابند.

نتایج:

۱-محیط نیتروژن به دلیل تشکیل نیترید آلومینیم، چگالش نمونه ها را بهبود بخشید. چگانی نمونه های تف جوشی شده درون این محیط در دمای بهینه برابر با ۹۸٫۸ درصد چگالی نظری بود.

۲- در نمونه های تف جوشی شده در خلاء و دردمای تف جوشی، گازهای محبوس شده درون حفره ها افزایش حجم یافته و در نهایت چگالی نمونه ها را کاهش دادند.

آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده
  • دانلود فقط با IP ایران امکانپذیر است. در صورت عدم مشاهده باکس قرمز رنگ دانلود، VPN خود را خاموش نموده و صفحه را رفرش کنید.

  • پسورد فایل فشرده : www.iran-mavad.com

دانلود مقاله تأثیر محیط های نیتروژن و خلاء و افزودن قلع بر فرایند چگالش پودر پیش آلیاژ Al-Cu-Mg حین تف جوشی فراجامد
۱/۵MB PDF

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران