بهینه سازی نفوذ جوش در حضور نانو ذرات اکسید منیزیم در فرایند جوشکاری زیر پودری

بهینه سازی نفوذ جوش در حضور نانو ذرات اکسید منیزیم در فرایند جوشکاری زیر پودری

 

sample article

شرح

بهینه سازی نفوذ جوش در حضور نانو ذرات اکسید منیزیم در فرایند جوشکاری زیر پودری با استفاده از روش تاگوچی: از آنجا که بهینه سازی و کاهش هزینه و زمان همواره یکی از دغدغه های مهم بشر امروز به خصوص مهندسین جوش بوده است. بر آن شدیم تا با انجام بررسی و مطالعه پیرامون بهینه سازی پارامترهای ورودی جوشکاری زیر پودری و نانو ذرات اکسید منیزیم که رابطه ای مستقیم با هندسه گرده جوش دارند بپردازیم با استفاده از روش تاگوچی و بر اساس آرایه های متعامد برای پنج پارامتر ورودی جریان , ولتاژ, سرعت, فاصله ناز تا قطعه کار و ضخامت نانو ذرات اکسید منیزیم در پنج سطح با در نظر گرفتن درجات آزادی مجموعا با انجام ۲۵ آزمایش به بررسی متغیر خروجی نفوذ جوش پرداختیم . با استفاده از مقادیر سیگنال به نویز و تحلیل واریانس به سطوح بهینه پارامترهای ورودی دست یافتیم. که در این پژوهش بیشترین مقدار برای نفوذ بر اساس بهینه سازی انجام شده مدنظر قرار گرفته است. در پایان با توجه به نتایج نهایی بدست آمده از تحلیل واریانس موثر ترین پارامترهای ورودی برای عمق نفوذ جوش جریان می باشد.تمامی تحلیل ها با استفاده از نرم افزار آماری MINITAB 14 انجام شد است و ازاندر کنش پارامترهای ورودی در این پژوهش صرف نظر شده است.

 

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۴

حجم :۶۰۹KB

لینک دانلود

 
 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران