بهینه سازی انحلال کاتالیست مستعمل نیکلی به کمک طرح مرکب مرکزی

بهینه سازی انحلال کاتالیست مستعمل نیکلی

به کمک طرح مرکب مرکزی

شرح : 

بهینه سازی انحلال کاتالیست مستعمل نیکلی به کمک طرح مرکب مرکزی : در صنایع احیاء مستقیم فولاد و پتروشیمی کشور، از کاتالیست های نیکلی پایه آلومینا برای فرآیند تبدیل (ریفورمینگ) گاز متان استفاده می شود. این کاتالیست ها پس از خارج شدن از چرخه تولید، منبع بسیار مناسبی برای استحصال محصول نیکلی به روشهیدرومتالورژی ب هحساب می آیند. به علت اینکه هدف گذاری بیشتر پژوهش های پیشین صرفا بالا بردن بازده انحلال بوده است، ازاسیدهای غلیظ و چگالی پالپ نسبتاً کم استفاده شده که نتیجه این امر، نامناسب بودن ترکیب محلول حاصل برای تولید یک محصول نیکلی است. در این پژوهش، انحلال کاتالیست نیکلی مستعمل توسط محلول اسیدسولفوریک با نگاه به فرایند بازیابی نیکل از محلول حاصل موردتوجه قرارگرفته است. برای این منظور با ب هکارگیری طرح مرکب مرکزی اثر چهار عامل مهم یعنی دما ( ۵۰ تا ۹۰ درجه سلسیوس)، زمان ( ۱ تا ۵ ساعت)، غلظت اسید ( ۵۰ تا ۱۵۰ گرم بر لیتر) و چگالی پالپ ( ۱۰ تا ۳۰ درصد) بر بازده انحلال نیکل مورد مطالعه قرار گرفت. از تجزیه وتحلیل نتایج آزمایش، ضمن تعیین اثرات اصلی و متقابل، بازده انحلال به کمک رویه پاسخ مدل سازی شده و شرایط بهینه انحلال مورد بحث قرارگرفته است.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۲

حجم :۵۸۰KB

لینک دانلود

 
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران