بهبود سازگاری زیستی و مقاومت خوردگی زیرلایه فولادی به کمک پوشش بیوسرامیکی دیوپسید

بهبود سازگاری زیستی و مقاومت خوردگی زیرلایه فولادی به کمک
پوشش بیوسرامیکی دیوپسید

 

sample article

شرح

بهبود سازگاری زیستی و مقاومت خوردگی زیرلایه فولادی به کمک پوشش بیوسرامیکی دیوپسید:هدف از این پژوهش، ساخت و پوشش دهی بیوسرامیک دیوپسید (CaMgSi2O6) به روش سل-ژل بر فولاد زنگ نزن ۳۱۶ ال بود. دیوپسید از جمله بیوسرامیک های زیست سازگار به شمار می رود که استحکام مکانیکی نسبتا بالایی دارد. در این پژوهش از فولاد زنگ نزن ۳۱۶ ال به عنوان فلز پایه و از روش غوطه وری سل-ژل جهت پوشش دهی استفاده شد. به منظور مطالعه ساختار های فازی و مورفولوژی پوشش های حاصل به ترتیب از آزمون پراش اشعه ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) استفاده گردید. آزمون های الکتروشیمیایی پلاریزاسیون پتانسیودینامیکی در محلول سرم فیزیولوژیکی و به منظور مقایسۀ رفتار خوردگی نمونه های فولادی پوشش دار و بدون پوشش انجام گرفت. نتایج نشان داد که پوشش دیوپسید بدون ترک و یکنواخت بوسیلۀ روش سل-ژل بر روی زیر لایۀ فولادی تشکیل شده است. این پوشش مقاومت خوردگی زیر لایه را بهبود داد و چگالی جریان خوردگی در نمونه های پوشش دار کمتر از نمونه های بدون پوشش بود. از مشاهدات انجام شده نتیجه گرفته شد که پوشش دیوپسید اعمال شده به روش سل-ژل می تواند زیست سازگاری و رفتار خوردگی کاشتنی فلزی مصرفی در بدن انسان را بهبود دهد.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۰

حجم :۱٫۱۲MB

لینک دانلود

 
 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران