بهبود ریز ساختار ها و خواص مکانیکی فولاد AlSI4340

بهبود ریز ساختار ها و خواص مکانیکی فولاد AlSI4340

  در حالت دوفازی فریتی-ماتنزیتی

شرح :

بهبود ریز ساختار ها و خواص مکانیکی فولاد AlSI4340  در حالت دوفازی فریتی-ماتنزیتی : در این پژوهش به بررسی خواص مکانیکی فولاد AlSI4340 عملیات حرارتی پذیر با ریز ساختار های دو فازی فریتی- ماتنزیتی در مقایسه با شرایط  کوئینچ تمبر معمولی می باشد . بدین منظور نمونه های مورد نظر ابتدا در دمای C860 به مدت ۶۰ دقیقه آستنیته شده و سپس نمونه های دو فازی فریتی-مارتنزیتی  شامل کسر های حجمی مختاف فریت و مارتنزیت با استفاده از فرایند های عملیات حرارتی ایزوترمال در حمام نمک مذاب با محدوده درجه حرارت های C700 -500 و مدت زمان نگهداری ۴۰-۲۰ دقیقه تهیه شدند . همچنین عملیات حرارتی تمبر نهایی در C600 به مدت ۶۰ دقیقه برای هر دو خانواده نمونه های دوفازی  فریتی- ماتنزیتی و کاملا مارتنزیتی انجام شد . بررسی ریز ساختاری و آزمایش های کشش ، سختی سنجی و ضربه برای ارزیابی ارتباط ریز ساختار ها با خواص مکانیکی در نمونه های دو فازی فریتی-مارتنزیتی و کوئینچ تمبر معمولی معمولی انجام شد . نتایج نشان می دهد که درصد ازدیاد طول و خواص ضربه پذیری نمونه های دو فازی فریتی-مارتنزیتی در مقایسه با نمونه های کوئینچ تمبر معمولی به ترتیب ۱۰% و ۳۵% افزایش یافته است . این نتایج ناشی از تشکیل ریز ساختار میکرو کامپوزیتی شامل فریت نرم و ضربه پذیر پیوسته به همراه مارتنزیت سخت استکام بالا می باشد .

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۱

حجم :۱٫۳۶MB

لینک دانلود

آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران