بهبود خصوصیات سطح آلیاژ Ti-6Al-4V با استفاده از جوشکاری قوسی تنگستن-گاز و تنظیم ترکیب گاز محافظ

بهبود خصوصیات سطح آلیاژ Ti-6Al-4V

با استفاده از جوشکاری قوسی تنگستن-گاز

و تنظیم ترکیب گاز محافظ

 

sample article

شرح:

بهبود خصوصیات سطح آلیاژ Ti-6Al-4V با استفاده از جوشکاری قوسی تنگستن-گاز و تنظیم ترکیب گاز محافظ:در تحقیق حاضر گاز نیتروژن در درصدهای مختلف به گاز آرگون اضافه شده و در شدت جریان های متفاوت، عملیات ذوب سطحی با استفاده از جوشکاری قوسی تنگستن- گاز روی سطح ورق های Ti-6Al-4V به ضخامت ۴ میلیمتر صورت گرفته است.گاز محافظ آرگون و نیتروژن به سمت حوضچه ی جوش هدایت شده، در دمای بالای قوس یک بستر مناسب را جهت تشکیل ترکیبات نیتریدی در حوضچه ی مذاب ایجاد کرده و الکترود مصرف نشدنی تنگستن و فلز جوش را از تماس با هوای اطراف محافظت می نماید. ساختار حاصل یک ساختار دندریتی است که به دلیل حل شدن نیتروژن در حین عملیات ذوب سطحی وتشکیل جوانه های نیترید تیتانیوم در مکان های مناسب جوانه زنی است. نتایج حاصل از عملیات ذوب سطحی نشان دهنده یافزایش سختی در منطقه ی ذوب سطحی نسبت به فلز پایه میباشد. با افزایش نیتروژن در جریان ثابت، پهنای جوش و عمق جوش افزایش و در میزان نیتروژن ثابت با افزایش جریان، D/W میزان افزایش مییابد.

واژههای کلیدی: جوشکاری قوسی تنگستن-گاز.،Ti-6Al-4Vگاز آرگون و نیتروژن، ترکیبات نیتریدی، افزایش سختی، افزایش  عمق نفوذ.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۹

حجم :۱۴۴۹kB

لینک دانلود

 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران