آلومینیوم

آلومینیوم

آلومینیوم ۱۳ امین عنصر جدول تناوبی است. این عنصر فلزی در گروه ۱۳ و تناوب ۳ از جدول تناوبی مندلیف جا خوش کرده است. به همین دلیل خواصی مشابه فلزات این گروه دارد و برای رسیدن به حالت پایدار، نیاز به از دست دادن ۳ الکترون در لایه ظرفیت خود دارد. به همین دلیل آلومینیوم در ترکیبات به صورت Al+3 یافت می شود.

آلومینیم فراوان ترین عنصر فلزی در پوسته کره زمین است که حدودا ۸% آن را تشکیل داده است. این عنصر فلزی به رنگ نقره ای مایل به سفید، چکش خوار و بسیار نرم است که هیچ گونه خاصیت مغناطیسی ندارد.

جدیدترین ها