بررسی پیرسختی در چدن خاکستری

بررسی پیرسختی در چدن خاکستری

sample article

شرح :  

بررسی پیرسختی در چدن خاکستری : به دلیل اثرات آشکار حلالیت نیتروژن در فریت بر روی رفتار پیرسختی چدن خاکستری مطالعاتی در خصوص اثرات نیتروژن و دیگر عناصر آلیاژی که با نیتروژن واکش می دهند، مبتنی بر اصول ترمودینامیکی انجام شده است. عناصر مورد مطالعه عبارتند از آلومینیوم، تیتانیوم و بور. در این مقاله آزمایشاتی جهت بررسی اثرات این عناصر بر روی آلیاژهای چدن خاکستری تولید شده از ترکیب مواد خالص انجام شد. رفتار پیرسازی ترکیبات مختلف بر حسب تغییر استحکام در بازه زمانی معین اندازه گیری شد. اطلاعات بدست آمده حاکی از آ است که در محدوده ترکیبات مورد استفاده، نیتروژن دارای تاثیر قابل توجهی بر روی افزایش پیرسختی است، آلومینیوم و تیتانیوم باعث کاهش چشمگیری در پیرسختی شده ولیکن اثر بور مانند آلومینیوم و تیتانیوم قابل توجه نمی باشد. به عبارتی مشخص شد که تیتانیوم و آلومینیوم تاثیر قابل توجهی در جلوگیری از ایجاد پیرسختی در چدن خاکستری دارد. تحقیقات قبلی انجام شده توسط نیکولا و ریچاردز (۱۹۹۹) بر روی این موضوع نشان داده است که پیرسختی قابل توجهی در اکثر آلیاژهای چدن خاکستری رخ می دهد. همین محققان به این نتیجه رسیدند که قابلیت ماشینکاری یز با پیرسازی بهبود می یابد. به علاوه مطالعات آنالیز حرارتی انتخابی دو واکنش گرمازای مهم را در چدن خاکستری کاملا پیرسازی شده آشکار نمود.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات : ۵

حجم : ۵۴۴KB

لینک دانلود

 مشاهده مطالب مرتبط
 
.
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران