بررسی پارامترهای ریخته گری و عناصر آلیاژی بر هدایت الکتریکی و خواص مکانیکی Al خالص

بررسی پارامترهای ریخته گری و عناصر آلیاژی

بر هدایت الکتریکی و خواص مکانیکی Al خالص

 

payan name.jpg

شرح:

دانشگاه تهران

پایان نامه کارشناسی ارشد

استاد راهنما :  دکتر مسعود امامی

نگارش : ابوالفضل گودرزی زاده

چکیده :

بررسی پارامترهای ریخته گری و عناصر آلیاژی بر هدایت الکتریکی و خواص مکانیکی Al خالص : حضور و اثر اکسیدهای پوسته ای آلومینیوم در کاهش خواص الکتریکی و مکانیکی از جمله عوامل مهمی است که در کیفیت سیمهای آلومینیمی موثر است. جهت بررسی اثر این نوع اکسیدها برخواص الکتریکی و مکانیکی، از سه روش افزایش ارتفاع بارریزی، افزایش برگشتی(سیمهای تولید شده قبلی) و همزدن منظم و متوالی مذاب جهت افزایش میزان اکسید در توده مذاب استفاده بعمل آمد.

ملاحظه شد که افزایش اکسیدهای پوسته ای بصورت مضاعف(اکسید و تخلخل) در کاهش هدایت الکتریکی و چگالی و افزایش طول نسبی و افزایش جزئی در استحکام کششی نمونه های اکسترود شده موثر هستند. همچنین دمای فوق ذوب تا ۹۰۰ درجه سانتیگراد اثر قابل ملاحظه ای در کاهش هدایت الکتریکی ندارد.

در بررسی اثر عناصر آلیاژی ملاحظه گردید که افزایش عنصر پریتکتیک سازی تیتانیوم سبب کاهش قابل ملاحظه در هدایت الکتریکی آلومینیوم و در مقابل افزایش عنصر بر (B) موجب ترکیب این عنصر با تیتانیوم بصورت ترکیب برایدی و افزایش هدایت الکتریکی می گردد.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۳۷

حجم :۳٫۱۱MB

 

لینک دانلود

 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران