بررسی ناهمسانگردی ورق فولاد زنگ نزن ۳۰۴

بررسی ناهمسانگردی ورق فولاد زنگ نزن ۳۰۴

شرح :  

بررسی ناهمسانگردی ورق فولاد زنگ نزن ۳۰۴ : کاربرد فراوان فولاد زنگ نزن ۴۰۳ در صنعت لزوم دسترسی به یافته های آزمایشگاهی در مورد خواص مکانیکی آن را برای ساخت قطعات آشکار میسازد. یکی از مهمترین روش های تولید انبوه ورق های فولادی، نورد سرد میباشد. این فرایند موجب جهتدار شدن ریز ساختار و در نتیجه خواص مکانیکی ورق میشود. جهتدار بودن خواص مکانیکی اصطلاحاً ناهمسانگردی نامیده می شود که یکی از روشهای تعیین میزان آن استفاده از پارامتر r (نسبت کرنش های پلاستیک) میباشد. در پژوهش حاضر تاثیر جهت دار شدن ریز ساختار بر خواص کششی ورق فولاد زنگ نزن ۴۰۳ نورد شده بر رفتار ناهمسانگردی آن بررسی شده است. مقادیر r با استفاده از نتایج آزمون کشش صفر درجه نسبت به امتداد نورد، تعیین شد. با استفاده از ˚ ۳۴ و ˚ ،۰˚ روی نمونه های مختلف در سه جهت با زوایای مقادیر r ، مقادیر متوسط آنها یعنی m r برای جهتهای یاد شده به دست آمده شد. مشخص شد که مقدار r 34˚ در ورق فولاد زنگ نزن ۴۰۳ ماکزیمم مقادیر در بین درجات دارد. قابل ذکر است که بنابراین مقدار بیشتر θr به معنای نازک شدن و شکلپذیری بهتر ورق است. بنابراین در این نوع فولاد مقدار θr 34 چنین خاصیتی داشته ˚۴۵ در و همچنین ناهمسانگردی صفحهای، r 34 نسبت به جهت نورد ˚ ورق فولاد ۴۰۳ منفی بوده و گوشواره ها در جهت ،Δ رخ داده می شوند.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات : ۱۱

حجم : ۱٫۰۴MB

لینک دانلود

 
 مشاهده مطالب مرتبط

 

آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران