بررسی میزان تطابق علایم ایمنی با استانداردهای مورد تایید قانون کار در صنعت روی ، سال ۱۳۹۳

بررسی میزان تطابق علایم ایمنی با استانداردهای مورد تایید قانون کار
در صنعت روی ، سال ۱۳۹۳

 

sample article

شرح

بررسی میزان تطابق علایم ایمنی با استانداردهای مورد تایید قانون کار در صنعت روی ، سال ۱۳۹۳ : تابلوهای ایمنی، چراغها و آژیرهای خطر از وسایل هشدار دهنده به حساب می آیند. کاربردهای اصلی علایم ایمنی شامل کنترل خطراتی که از روشهای دیگر موفق به حذف آنها نشده ایم، آگاه کردن افراد از چگونگی دور شدن از خطرات یا پیشگیری از حادثه و یادآوری خطراتی را که افراد قبلا از وجود آن آگاه بوده اند، می باشد. هدف اصلی این مطالعه تعیین میزان استفاده از علایم ایمنی در یک صنعت روی و ارزیابی میزان انطباق آنها با استانداردهای مربوطه بود.این مطالعه توصیفی مقطعی در شرکت سدید روی استان زنجان انجام شد. ابتدا واحدهای تولیدی را – مشخص کرده و پس از مشاهده و شناسایی خطرات موجود در قسمتهای مختلف واحد تولیدی، علایم ایمنی موجود را با استاندارد ANSI مقایسه و با محاسبه، میزان تطابق به صورت کمی بیان نمودیم. تعداد کل خطرات در ۱۵ واحد، ۹۶عدد بود که نیاز به ۱۵۸ علایم ایمنی برای این تعداد خطر می باشد . از علایم ایمنی موجود تعداد ۳۰تابلو به میزان ۶۶ درصد، ۱۰تابلو به میزان ۳۳ درصد و تعداد ۱۲ تابلو به میزان ۱۰۰درصد مطابق با علایم استاندارد ANSI بودند . تعداد ۵۲ تابلو در واحدها وجود داشت که ۱۰۶ تابلوی دیگر مورد نیازاست، بنابراین میزان نیاز به علایم ایمنی بیشتر، ۶۷٫۹۴ درصد می باشد. همچنین میزان نیاز به علایم الزام آور ۴۶ درصد، میزان نیاز به علایم ممنوع کننده ۱۸/۹۸ درصد و میزان نیاز به علایم هشدار دهنده ۳۴/۱۷ درصد بود.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۸

حجم :۱٫۰۷MB

لینک دانلود

 
 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران