بررسی مورفولوژی پوشش های سل-ژلی سیلیکا-تیتانیا

بررسی مورفولوژی و رفتار نوری پوشش های سل-ژلی تک و چندلایه

سیلیکا-تیتانیا

شرح :

 بررسی مورفولوژی پوشش های سل-ژلی سیلیکا-تیتانیا :یکی از کاربرد های لایه نازک ، بهبود خواص نوری محصول می باشد . در پژوهش حاضر پوشش های لایه نازک تک لایه سیلیکا ، دو وچند لایه ضد بازتاب سیلیکا و تیتانیا به روش سل-ژل بر سطح شیشه ایجاد گردید . در این راستا وبرای بررسی پوشش ها از طیف نگاری عبور (UV-VIS) ، مادون قرمز (FT-IR) و میکروسکوپ الکترونی (SEM)  استفاده شد . نتایج نشان دا پوشش ها به روش سل-ژل به خوبی بر سطح شیشه ها تشکیل شده اند و پوشش های سیلیکا ، سه لایه سیلیکا-تیتانیا-سیلیکا ماکزیمم عبوری در حد ۹۹% از خود نشان دادند . این مقدار عبور نور تقریبا ۸% بیشتر از شیشه بدون پوشش می باشد . استفاده از مواد با ضرایب شکست مناسب و طراحی پوشش ها به نحو مطلوب منجر به افزایش میزان عبور نور شده است . این پوشش های ضدبازتاب به خوبی می توانند در صنایع مختلفی چون لیزر ، صفحه تلویزیون و نمایشگر های رایانه ، میکروسکوپ ، تلسکوپ و سلول خورشیدی مورد استفاده قرار گیرند . در تابش نور به سطح یک شیشه ، بازتاب ۱۰-۸% نور از سطح هر شیشه مشاهده می شود . اگرچه این مقدار بازتاب نوری کم می باشد اما در بسیاری از وسایل اپتیکی مانند لیزر، صفحه تلویزیون و نمایشگر های رایانه ، میکروسکوپ ، تلسکوپ و سلول خورشیدی بازتابش نور از سطح هر قطعه اپتیکی باعث کاهش قابل ملاحضه ای در میزان نور عبوری و از دست رفتن انرژی ، کاهش کارایی سیستم و در مواری ایجاد خطر بازتاب لیزر می شود .

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۹

حجم :۷۳۹KB

لینک دانلود

آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران