بررسی فرایند اتصال فاز مایع گذرا ( TLP ) برای فولاد زنگ نزن آستنیتی AISI321 با استفاده از لایه واسط تجاری MBF-30

بررسی فرایند اتصال فاز مایع گذرا ( TLP ) برای فولاد زنگ نزن آستنیتی AISI321

با استفاده از لایه واسط تجاری MBF-30

 

sample article

شرح

با توجه به نیاز صنعت به فرایند اتصال مناسب در رابطه با قطعات ساخته شده از فولاد زنگ نزن آستنیتی AISI 321 که در تجهیزات نیروگاهی نظیر توربینها کاربرد دارند، در این پژوهش، اتصال متجانس این فولاد از طریق فرایند اتصال فاز مایع گذرا( TLP ) با لایه واسط با نام تجاری MBF-30 مورد بررسی قرار گرفت. فرایند اتصال در دماهای۱۵۰, ۱۱۰۰, ۱۱۵۰ و ۱۲۰۰ درجه سانتی گراد و به مدت زمان ۳۰ الی ۱۲۰ دقیقه در یک کوره خلا انجام پذیرفت. نمونه های اتصال داده شده با استفاده از میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM ) مورد بررسی ریز ساختاری قرار گرفتند. آنالیز عنصری ترکیبات مشاهده شده در اتصالات نیز با استفاده از سیستم EDS میکروسکپ SEM صورت گرفت. جهت بررسی نحوه توزیع در عرض اتصال، آنالیز خطی مورد استفاده قرار گرفت. جهت بررسی خواص مکانیکی اتصال، نمونه های اتصال یافته تحت آزمونهای استحکام برشی و ریز سختی سنجی قرار گرفتند. حداقل زمان لازم برای تکمیل انجماد همدما در دماهای ۱۰۵۰, ۱۱۰۰ و ۱۱۵۰درجه سانتی گراد به ترتیب ۷۵, ۴۵ و ۳۰ دقیقه بدست آمد. در حالت انجماد همدمای ناقص، در مرکز اتصال و مناطق متاثر از نفوذ، ترکیبات ،۵۰ Ni-B,Ni-Si,Cr-B,Fe-B مشاهده گردید. با افزایش دما و زمان اتصال، ساختار اتصال همگن تر، سختی کمتر در مناطق مختلف اتصال و استحکام برشی اتصال بیشتر بدست آمد. البته در دمای ۱۲۰۰ درجه سانتی گراد، که بالاتر از دمای بحرانی اتصال می باشد، با توجه به ذوب جزیی فلز پایه، استحکام برشی اتصال کاهش یافت. در اتصالات انجام شده در دمای ۱۱۵۰ درجه سانتیگراد و ۶۰ دقیقه و همچنین ۱۰۵۰ درجه سانتیگراد و ۱۲۰ دقیقه، بیشترین استحکام برشی به ترتیب معادل ۹۹ و ۹۸ در صد استحکام برشی فلز پایه حاصل گردید.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۹

حجم :۱٫۰۷MB

لینک دانلود

 
 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران