بررسی فرآیند ریخته گری کامپوزیت ذره ایAl356/1 – کاربیدسیلیسیوم به روش رئوکست

بررسی فرآیند ریخته گری کامپوزیت ذره ای

Al356/1 – کاربیدسیلیسیوم به روش رئوکست

 

payan name.jpg

شرح:

دانشگاه شیراز

پایان نامه کارشناسی ارشد

استاد راهنما :  دکتر ابوالقاسم دهقان

نگارش : مهدی میرزایی

چکیده :

بررسی فرآیند ریخته گری کامپوزیت ذره ایAl356/1 – کاربیدسیلیسیوم به روش رئوکست: موضوع این تحقیق در ارتباط با ریخته گری گدازه ای بوده است بنابراین، این نوع ریخته گری و مزایای آن نسبت به روشهای مرسوم ریخته گری مورد بحث قرار گرفته است.

جهت انجام ریخته گری احتیاج به دستگاه کامپوکست بود و ازآنجا که این سیستم در ایران وجود نداشت لذا طراحی سیستمهای کامپوکست مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و پارامترهای موثر و بهینه بر طرراحی ارائه گردید. سپس با در نظر گرفتن ای پارامترها، کوره ای جهت ریخته گری کامپوزیتهای زمینه فلزی تقویت شوده با ذرات، طراحی و ساخته شد که ویژگیهای اصلی این دستگاه عبارتند از: الف) امکان ریخته گری در اتمسفر معمولی ب) کف ریز بودن کوره ج) امکان هدایت ذرات به زیر سطح مذاب د) امکان کنترل سرعت ورود ذرات به داخل مذاب و ه) امکان نگهداری ذرات تقویت کننده

در ادامه پارامترهای بهینه در تولید کامپوزیت ها به روش رئوکست (Reocast) ( انتخاب آلیاژ زمینه و نوع ذرات- درصد ذرات تقویت کننده – اندازه ذرات تقویت کننده – دمای نگهداری همدمای گدازه – سرعت ورود ذرات به داخل گدازه – سرعت چرخش همزن-فشار گاز حامل ذرات- نوع گاز حامل ذرات- سرعت سرد شدن گدازه به جامد- شکل هندسی پروانه- جنس پروانه همزن- دمای بارریزی- زمان همزدن- زمان و دمای پیشگرم ذرات) جهت تولید کامپوزیت ذره ای آلومینیم ۳۵۶/۱ – کاربید سیلیسیوم مطالعه شد و پروسه های تولید طراحی گردید و مطابق آنها، کامپوزیت هایی با مقادیر ۵، ۱۵ و ۳۰ درصد SIC ریخته شد

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۴۶

حجم :۴٫۸۷MB

 

لینک دانلود

 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/ rateraterateraterate
5
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران