بررسی علل شکست جوش ترمیت و بهینه سازی آن

بررسی علل شکست جوش ترمیت و بهینه سازی آن

payan name.jpg

شرح :

مرکز تحقیقات راه آهن

مجری پروژه : دکتر امیرحسی کوکبی

مدیر پروژه : سید حسی یزدانی

ناظر پروژه : دکتر کامران دهقانی

چکیده :  بررسی علل شکست جوش ترمیت و بهینه سازی آن : در این پروژه ضمن معرفی جوشکاری در ریل راه آهن، اهمیت و مقایسه روش های مختلف آن و تاریخچه جوشکاری درزریل ، تئوری جوشکاری طویل، خمیدگی ریل در اثر افزایش دما و میران فاصله هوایی ایجاد شده در اثر شکست جوش یا ریل در خطوط طویل بحث شده است. همچنین به طور ویژه فرایند جوشکاری ترمیت و تجهیزات مورد نیاز آ بررسی گردیده و ضمن مروری بر تحقیقات اجام شده در زمینه علل شکست جوش ترمیت، راه های بهبود کیفیت آن ارائه شده است. در ادامه بحث با تحلیل آنالیز شکست ماکرو (سطح شکست جوش ترمیت) با اجام آزمایشات کشش و ضربه بر روی نمونه جوش ترمیت ضم بررسی تایج تکمیلی مطالعات SEM و XRD و ریزساختار جوش با تشخیص جس و نوع آخال های موجود در سطح شکست مونه های کشش و ضربه، و بحث متااورژیکی روی آن ها شناسایی امکان علل شکست جوش اشی از مشکلات حی اجرا فراهم گردید.

 

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۲۱۶

حجم :۹۱MB

لینک دانلود

 

آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران