بررسی رفتار تف جوشی و خواص مکانیکی سرامیک های آلومینیوم نیتراید

بررسی رفتار تف جوشی و خواص مکانیکی سرامیک های آلومینیوم نیتراید

در حضور افزودنی اکسید کلسیم

 

sample article

شرح :

در این تحقیق، رفتار تف جوشی و خواص مکانیکی سرامیک های آلومینیوم نیتراید در حضور افزودنی اکسید کلسیم مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا جهت اطمینان از مناسب بودن اندازه پودر اولیه از آنالیز تعیین ادازه ذرات به کمک اشعه لیزر (PSA) و تصاویر میکروسکوپی SEM استفاده شد. در مرحله بعد مونه های خام از پودر آلومینیوم نیتراید در حضور ۲ درصد وزی افزودنی به روش پرسکاری تهیه شدد و در دماهای ۱۷۰۰، ۱۸۰۰ و ۱۹۰۰ تف جوشی شدد. جهت تعیین روند چگالش نمونه ها و بررسی تاثیر دما بر ای روند، از تهیه تصاویر SEM از سطح مقطع شکست مونه های تف جوشی شده و ادازه گیری دانسیته آن ها استفاده شد. در نهایت با توجه به دانسیته مناسب نمونه هایی که در دمای ۱۷۰۰ زینتر شده بودند، خصوصیات مکانیکی این نمونه ها با تعیین استحکام شکست به روش حلقه و اندازه گیری سختی به روش ویکرز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که اضافه کردن اکسید کلسیم به مقدارهای اندک، تاثیر به سزایی بر چگالش سرامیک های آلومینیوم نیتراید داشته و خصوصیات مکانیکی مطلوبی برای آن ها ایجاد می نماید.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۲

حجم :‌۱٫۲۰MB

لینک دانلود

 
 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران