بررسی رفتار ترمومکانیکی آلیاژ تیتانیوم آلومینیوم

بررسی رفتار ترمومکانیکی آلیاژ

تیتانیوم _آلومینیوم (Al_Ti)

 

sample article

شرح :

تولید و بررسی رفتار ترمومکانیکی آلیاژ تیتانیوم _آلومینیوم (Al_Ti) : هدف این تحقیق بررسی تأثیر نرخ کرنش بر رفتار ترمومکانیکی آلیاژ گاما تیتانیوم ( Ti-48Al-2Cr ) در دمای بالا و نیز تبلور مجدد آن است. بدین منظور پس از تولید آلیاژ درکوره  ذوب مجدد تحت خلا ( VAR ) و دمای ۱۷۰۰ درجه سانتی گراد، آزمایش فشار داغ پیوسته در دمای ۱۰۰۰ درجه سانتی  گراد و نرخ کرنش های ۰/۰۰۱,۰/۰۱,۰/۱ انجام شد. همچنین میکرو سختی سنجی نمونه ها پس از تغییر فرم انجام گرفت. جهت بررسی پدیده تبلور مجدد دینامیکی، مطالعات ریزساختاری به کمک میکروسکوپ های نوری انجام گرفت. برای  بررسی بافت(تکسچر) نمونه ها، آنالیز پراش الکترون های برگشتی ( EBSD ) انجام گرفت. تحلیل های نموداری  انجام شده،وابستگی استحکام تسلیم، تبلور مجدد دینامیکی و سختی را به دما و نرخ کرنش فرآیند نشان می دهد. نتایج میکرو ساختاری نشان می دهد که در دمای ثابت با کاهش نرخ کرنش، اندازه دانه ها ریزتر می شود. همچنین نتایجسختی بیانگر  افزایش مقدار سختی با افزایش نرخ کرنش در دمای ثابت است. در آخر نیز بررسی های مربوط به بافت نشان دهنده نانو  شدن اندازه دانه ها است. همه نتایج مذکور حاکی از آن است که افزایش درصد تبلور مجدد دینامیکی با کاهش نرخ کرنش  رخ می دهد.

واژه های کلیدی: گاما تیتانیوم، عملیات ترمومکانیکی، نرخ کرنش، تبلور مجدد دینامیکی، تحولات بافت.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۲

حجم :۱۷۳۰KB

لینک دانلود

 
 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران