بررسی رشد تک کریستال در سوپرآلیاژها

بررسی رشد تک کریستال در سوپرآلیاژها

Single Crystal Growth-superalloy_iran-mavad.comشرح :  

بررسی رشد تک کریستال در سوپرآلیاژها : تک کریستال در حالت کلی به حالتی اطلاق می شود که ساختار ماده فقط از یک دانه تشکیل شده باشد، یعنی در اچ ماکروسکوپی آن مرز دانه وجود ندارد. پره های تک بلور سوپرآلیاژهای پایه نیکل به سبب ارائه استحکام خزشی بیشینه از قطعات کلیدی در صنایع نیروگاهی محسوب می­شود. ساخت این پره­ها با استفاده از فرآیند انجماد جهت دار به روش بریجمن انجام می­گیرد. به منظور دست یابی به تک بلور در فرآیند انجماد جهت دار، انتخاب یک جهت بلوری مناسب، کنترل مورفولوژی جبهه انجماد و جلوگیری از تشکیل دانه های هم محور حین فرآیند رشد ضروری است. همچنین خواص نهایی نمونه متاثر از شرایط انجمادی و اثر آن بر فاصله بین سلولی و یا فاصله بازوهای دندریتی است. این امر با کنترل گرادیان دمایی و غلظتی در مذاب و کنترل سرعت رشد امکان پذیر است. برای این منظور محاسباتی بر اساس نحوه توزیع گرادیان دمایی و غلظتی در مذاب و بررسی شرایط ناپایداری جبهه انجماد باید صورت گیرد. هدف از این پژوهش دستیابی به مدل عددی مناسبی جهت ارزیابی ریزساختار تحت شرایط مختلف رشد تک بلور در فرآیند انجماد جهت دار به روش بریجمن است.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات : ۲۷

حجم : ۳٫۲۲MB

لینک دانلود

 مشاهده مطالب مرتبط

 

.

آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/ rateraterateraterate
4.25
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران