بررسی راهکارهای تصفیه مذاب چدن خاکستری

بررسی راهکارهای تصفیه مذاب چدن خاکستری

sample articleشرح :  

بررسی راهکارهای تصفیه مذاب چدن خاکستری : پژوهش حاضر با هدف بررسی راهکارهای تصفیه مذاب چدن خاکستری انجام شد. از آن جا که مذاب چدن در حی انجام عملیات ذوب و ریخته گری در معرض پارامترهای متعدد و متغیری قرار دارد، کنترل مواد ورودی به مذاب ظیر جوانه زا، فروژن،سلاکس و موادی که با مذاب در تماسند مانند سرباره، بسیار اهمیت دارد. در آغاز انجام پژوهش، پس از جمع آوری قطعات ریخته شده معیوب که از قطعاتمصرفی در خودرو بوده و دارای عیوب سطحی بودند، به بررسی مورفولوژی و آنالیز عنصری عیوب پرداخته شد. آزمون های متعدد توسط میکروسکوپ الکترون روبشی (SEM) و آنالیز توزیع انرژی پرتو ایکس، بر روی عیوب انجام گرفت. آنالیزهای به دست آمده نشان دهنده حضور عناصری خاص مانند کلسیم و آلومینیوم در زیر مک های سطحی ایجاد شده بود. در مرحله بعد، از تمامی اجزای درگیر با مذاب از جمله جوانه زا، فروژن ، سلاکس، سرباره و خاک نسوز نیز آنالیز عنصری به عمل آمد. نتایج نشان دهنده ی عدم تطابق آنالیز جوانه زای مصرفی با استاندارد معمول جوانه زا و حضور بیش از حد آلومینیوم در آن بود. آنالیز فروژن نیز که به کمک آزمون های متعدد پراش پرتو ایکس و آنالیز توزیع انرژی پتو ایکس بدست آمد، نشان دهنده وجود کلسیم و ترکیبات آن به عنوان اجزای اصلی این ماده بود. با توجه به نتایج بدست آمده و با استفاده از جوانه زا با درصد کم آلومینیوم و مصرف کنترل شده فروژن در فرایند ریخته گری قطعات، به میران قابل توجهی از عیوب و ریزمک های سطحی کاسته شد.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات : ۱۲

حجم : ۱٫۷۱MB

لینک دانلود

 مشاهده مطالب مرتبط
 

 

.
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران