بررسی خوردگی و علل تخریب پره های کمپرسور پتروشیمی کارون

بررسی خوردگی و علل تخریب پره های کمپرسور واحد کلر مجتمع پتروشیمی کارون

sample article

شرح :

بررسی کمپرسور مورد نظر بعد از حدود ۰۵۷ ساعت کارکرد دچار تخریب و خوردگی عمده در بخش پرهها گردید. به منظور بررسی علل تخریب پره، پس از تهیه عکسهای ماکروسکوپی، مشخصات متالورژیکی و مکانیکی پره و سطوح شکست آنها بررسی شد. سپس جهت مطالعات ریز ساختاری، نمونههای متالوگرافی از مقاطع مختلف تهیه شد و توسط میکروسکوپ نوری بررسی گردید. جهت بررسی دقیقتر ساختار و همچنین تعیین مکانیزم شکست از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) به همراه آنالیز EDS استفاده گردید. خواص مکانیکی نیز با انجام آزمونهای سختی سنجی و کشش ارزیابی گردید. بررسی سطح  شکست توسط میکروسکوپ الکترونی نشان میدهد ترکهای خستگی از حفرههای موجود در سطح پرفشار پره جوانه زنی کرده و به سمت مرکز گسترش یافته است. آنالیز EDS از این حفره ها و رسوبات موجود در ترکها نشان دهنده وجود کلر و مقداری گوگرد است. بر اساس نتایج به نظر میرسد عامل اصلی شکست پرهها، خوردگی خستگی بوده است.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۷

حجم :‌ ۲MB

لینک دانلود

 
 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران