بررسی خواص مکانیکی ذره ای Ar-Gr

بررسی خواص مکانیکی ذره ای Ar-Gr

شرح :

بررسی خواص مکانیکی ذره ای Ar-Gr: دراین تحقیق، جهت اختلاط پودرهای آلومینیوم خالص و گرافیت به منظور تولید کامپوزیت های پایه آلومینیوم، تقویت شده با ذرات پودر گرافیت، از روشی جدید به نام همگن سازی در مایع استفاده شد. میزان گرافیت دراین پژوهش از صفر تا ۴٫۵ درصدوزنی درظر گرفته شد. ازپودرهای خشک شده حاصل به دو روش SPS و پرس سرد- تف جوشی در کوره خلا تحت فشار و دما و زمان های مختلف نمونه های کامپوزیتی تولید شد. به منظور بررسی ریزساختار، نمونه های حاصل به وسیله میکروسکوپ نوری و. SEM بررسی و تحلیل شدند. همچنین به منظور بررسی خواص مکانیکی، نمونه ها تحت آزمون فشار، سختی سنجی و سایش قرار گرفتند. باتوجه به نتایج آزمون فشار، استحکام فشاری بدست آمده از این روش اختلاط بیش از دوبرابر سایر روسهای تولید کامپوزیت و آلومینیوم خالص بود. حتی این استحکام با تغییر برخی پارامترهای تف جوشی به بیش از سه و نیم برابر هم رسید. همچنین نمونه با درصد بهینه و توزیع یکنواخت گرافیت در زمینه بدون کلوخه شدن، دارای بیشترین استحکام و سختی و مقاومت سایش بود. از طرفی، مقدار این درصد بهیه نسبته به سایر روش های تولید کامپوزیت بالاتر بود. توزیع ذرات گرافیت در آلومینیوم در این روش نسبت به روش های دیگر بهبود چشمگیری را نشان داد که همین امر باعث بهبود خواص مکانیکی گردید.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۵

حجم :۹۹۴KB

لینک دانلود

  مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران