بررسی تجربی و تحلیلی رفتار تغییر شکل شبه سوپرپلاستیک آلیاژ آمورف توده ای Zr55Cu30Al10Ni5 در بارگذاری فشاری

بررسی تجربی و تحلیلی رفتار تغییر شکل شبه سوپرپلاستیک

آلیاژ آمورف توده ای Zr55Cu30Al10Ni5 در بارگذاری فشاری

 

sample article

شرح

بررسی تجربی و تحلیلی رفتار تغییر شکل شبه سوپرپلاستیک آلیاژ آمورف توده ای Zr55Cu30Al10Ni5 در بارگذاری فشاری : در این پژوهش به منظور بررسی رفتار تغییر شکل شبه سوپر پلاستیک آلیاژ آمورف توده ای Zr55Cu30Al10Ni5 از آزمون فشار در دمای بالا استفاده شد. به منظور مطالعه ی اثرات دما بر روی آلیاژ آمورف توده ای فوق, نمونه ها در نرخ کرنش ثابت ۱۰S-1 در دماهای ۳۹۲, ۴۱۲ و ۴۳۲ درجه ی سانتیگراد و در نزدیکی دمای شیشه ای شدن مورد مطالعه قرار گرفتند. سپس به منظور مطالعه ی اثرات نرخ کرنش, نمونه ها در دمای ثابت ۴۳۲ درجه ی سانتیگراد درنرخ های کرنش ۱۰ , ۱۰, و ۱۰S-1 مورد مطالعه قرار گرفتند. مطالعات نشان دهنده ی رفتار شبه سوپر پلاستیک فشاری بر آلیاژ فوق می باشند. دردمای ۴۳۲ درجه ی سانتیگراد, میزان حساسیت به نرخ کرنش ۷۳/۰ می باشد. منحنی های تنش کرنش حقیقی حاصل از آزمون فشار در دمای بالا به وسیله ی روش اجزا محدود و با رعایت تمامی جوانب و اعمال تمامی شرایط مرزی مورد شبیه سازی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهند که این منحنی ها دارای تطابق خوبی با منحنی های حاصل از نتایج تجربی می باشند. بعد از اقدام پیشتازانه ای کلمنت,(Klement) ویلنز (Willens)و دووز (Duwez) (1960), در سنتز سیستم شیشه ی فلزی Au-Si fi  به وسیله ی تکنیک انجماد سریع برای اولین بار در سال ۱۹۶۰, طی پنج دهه ی اخیر, پیشرفت گسترده ای در سنتز آلیاژهای آمورف توده ای از طریق روش های ریخته گری مستقیم با سرعت های پایین سرد شدن صورت گرفته است.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۶

حجم :۱٫۱۱MB

لینک دانلود

 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/ rateraterateraterate
5
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران