بررسی تاثیر کسر حجمی نانو ذرات B4C بر فوم نانو کامپوزیتی آلومینیوم – B4C تولید شده توسط روش متالورژی پودر – عامل فضاساز

بررسی تاثیر کسر حجمی نانو ذرات B4C بر فوم نانو کامپوزیتی

آلومینیوم – B4C تولید شده توسط روش متالورژی پودر – عامل فضاساز

sample article

شرح :

در این تحقیق ، فوم نانو کامپوزیتی زمینه آلومینیومی تقویت شده با نانو ذرات کاربید بر (B4C)  با درصد های حجمی مختلف تقویت کننده ، شامل ۵/۰ ، ۱ ، ۵/۱ ، ۵/۲ با بهره گیری از روش متالورژی پودر – عامل فضا ساز تولید شد . عامل فضا ساز در این تحقیق ، ذرات کاربامید ((NH2)2CO) با شکل کروی و اندازه بین mm  ۳/۲ – ۲   انتخاب شدند . همچنین تاثیر افزایش کسر حجمی نانو ذرات B4C یر رفتار مکانیکی و فشار متراکم سازی نمونه مورد ارزیابی قرار گرفت و مقدار بهینه این عوامل تعیین گشت . علاوه بر آن برخی از مقادیر عدیدی تعیین گشته این عوامل با فوم آلومینیومی کامپوزیت نشده مقایسه شد . نتایج حاصل حاکی از ان بود که با افزایش کسر حجمی نانو ذرات B4C از ۵/۰ به ۲ درصد حجمی ، کاهش می یابد . علاوه بر آن مقدار استحکام تسلیم نمونه از MJ/m3  ۷۴/۹ به MJ/m3  ۴۷/۱۱ افزایش ولی در مقادیر بیش از ۲ درصد حجمی ، کاهش می یابد . علاوه بر آن مقدار استحکام تسلیم نمونه از MPa 10/19 به MPa 90/23 افزایش ، ولی در مقادیر بیش از ۲ درصد حجمی ، تغییر چندانی نداشته است . همچنین با افزایش کسر حجمی نانو ذرات B4C از ۵/۰ به ۵/۲ درصد حجمی ، فشار متراکم سازی بهینه از MPa 310 به MPa 370 افزایش یافت . سابقه به کار گیری فوم های فلزی به بیش از نیم قرن می رسد . با این حال همواره این مواد به عنوان خانواده ای از مواد نو به شمار می روند که با توجه به ویژگی های منحصر به فرد ، امکاناتی زیاد برای توسعه در سال های آینده خواهند داشت . ویژگی هایی از قبیل ظرفیت جذب انرژی بالا ، دانسیته نسبی پایین و خواص فیزیکی ( عایق صوتی و حرارتی ) مناسب .

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۵

حجم :۱MB

لینک دانلود

 
 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران