بررسی تاثیر پارامترهای مهم ریخته گری بر خواص الکتروشیمیائی آندهای فداشونده Al-Zn-In

بررسی تاثیر پارامترهای مهم ریخته گری

بر خواص الکتروشیمیائی آندهای فداشونده Al-Zn-In

 

payan name.jpg

شرح:

دانشگاه تهران

پایان نامه کارشناسی ارشد

استاد راهنما :  دکتر مسعود امامی- دکتر محسن صارمی

نگارش :احمد کیوانی

چکیده :

بررسی تاثیر پارامترهای مهم ریخته گری بر خواص الکتروشیمیائی آندهای فداشونده Al-Zn-In: آندهای آلومینیمی از آندهای پر مصرف مورد استفاده در سیستم حفاظت کاتدی می باشند و از مهم ترین این آندها، آند Al-Zn-In می باشد. در این پژوهش تاثیر پارامترهای مهم ریخته گری از جمله دمای مذاب، دمای قالب، نقش اکسیدها واثر عناصر آلیاژی منگنز و منیزیم بر خواص الکتروشیمیائی آند بررسی شده است. جهت بررسی تاثیر دمای مذاب و دمای قالب، آلیاژ Al-5%Zn-0.02%In در دماهای مختلف مذاب ۶۷۰، ۶۱۰، ۷۵۰، ۷۹۰ و ۸۳۰ درجه سانتیگراد ودماهای متفاوت قالب ۲۵، ۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰، ۴۰۰ و ۵۰۰درجه سانتیگراد ریخته گری گردید. سپس بر روی نمونه های بدست آمده آزمایش های الکتروشیمیائی صورت گرفت. با توجه به نتایج آزمایش های الکتروشیمیائی شامل آزمایش تعیین پتانسیل، ظرفیت جریان و راندمان آند، مشخص گردید که بیشترین راندمان زماین حاصل می شود که دمای مذاب حدود ۶۷۰ درجه سانتیگراد و دمای قالب حدود ۴۰۰ درجه سانتیگراد باشد. همچنین در این تحقیق تاثیر ناخالصی های اکسیدی بر خواص الکتروشیمیائی آند بررسی گردید لذا با تغییر پارامترهایی مانند افزایش ارتفاع بارریزی، افزودن برگشتی های آلومینیمی و تلاطم سطحی، نقش این ناخالصی ها مورد مطالعه قرار گرفته است. در این بخش از تحقیق مذاب با دمای ۷۵۰ درجه سانتیگراد از ارتفاع های ۳، ۶، ۱۲، ۲۴، ۳۶ و۴۸ سانتیمتر درون قالب با دمای ۲۵ درجه سانتیگراد ریخته گری گردید. همچنین جهت افزایش ناخاصلی های اکسیدی از براده های آلومینیمی با مقادیر ۱۵، ۳۰، ۴۵ و ۶۰ درصد وزنی استفاده گردیده است. در قسمت دیگر، همزدن مذاب در مدت زمان های ۱، ۲، ۳، ۴ و۵ دقیقه انجام گرفت. با توجه به نتایج مربوط به آزمایش های الکتروشیمیائی، با افزایش هر سه پارامتر، راندمان آند کاهش می بابد.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۴۳

حجم :۸٫۹۷MB

 

لینک دانلود

 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران