بررسی تاثیر دما بر رفتار آلیاژ Ti-13V-11Cr-3Al حین تغییر شکل گرم فشاری

بررسی تاثیر دما بر رفتار آلیاژ Ti-13V-11Cr-3Al

حین تغییر شکل گرم فشاری

 

sample article

شرح

بررسی تاثیر دما بر رفتار آلیاژ Ti-13V-11Cr-3Al حین تغییر شکل گرم فشاری :هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر دما بر رفتار تغییر شکل آلیاژ Ti-13V-11Cr-3Al حین آزمون فشار گرم می باشد. به همین منظور رفتار فشار گرم این آلیاژ در نرخ های کرنش ثابت(۰/۱ و ۰/۰۰۱ بر ثانیه) و دمای ۸۸۰, ۹۳۰, ۹۸۰, ۱۰۳۰ و ۱۰۸۰ درجه سانتیگراد مطالعه شد. در منحنی های سیلان گرم این آلیاژ رفتار تسلیم ناپیوسته مشاهده می شود, یعنی پس از ناحیه کار سختی, تنش به مقدار بیشینه رسیده و سپس افت کرده و در مقداری مشخص ثابت و پایا باقی می ماد. پیک تنش تسلیم ناپیوسته با افزایش دما, کاهش می یابد. در تغییر شکل گرم با نرخ کرنش ۰/۰۰۱ بر ثانیه در همه دماهای مورد بررسی, تضرس در مرزدانه ها مشاهده می شود. بنابراین بازیابی دینامیکی مکانیزم ترمیم غالب است. اما در تغییر شکل گرم با نرخ کرنش ۰/۱ بر ثانیه, جوانه زنی اولین دانه های تبلور مجدد در د مای ۸۸۰ درجه سانتیگراد آغاز می شود. تبلور مجدد در این نرخ کرنش در دمای ۱۰۳۰ درجه سانتیگراد تقریبا کامل شده و در دمای ۱۰۳۰ درجه ساتیگراد رشد دانه مشاهده می شود. با افزایش دما از ۸۸۰ تا ۱۰۳۰ درجه سانتیگراد, ادازه دانه از ۲۲۱ میکرون به ۱۴۵ میکرون کاهش می یابد که دلیل آن تشکیل دانه های تبلور مجدد است. با افزایش بیشتر دما تا ۱۰۸۰ درجه سانتیگراد, اندازه دانه به علت وقوع رشد دانه افزایش یافته و به ۲۰۰ میکرو می رسد.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۲۱

حجم :۷۵۳KB

لینک دانلود

 
 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران