تاثیر دانسیته جریان برساختار و مقاومت به سایش پوشش کامپوزیتی Ni-Al

بررسی تاثیر دانسیته جریان اعمالی برساختار

سختی و مقاومت به سایش پوشش کامپوزیتی Ni-Al

تهیه شده به روش آبکاری الکتریکی

sample article

شرح :

بررسی تاثیر دانسیته جریان اعمالی برساختار، سختی و مقاومت به سایش پوشش کامپوزیتی Ni-Al : پوشش های کامپوزیتی از جمله پوشش هایی هستندکه به لحاظ خواص مناسب نظیر مقاومت به سایش و سختی مورد توجه قرار گرفته اند. در این تحقیق پوشش کامپوزیتی نیکل- آلومینیوم به روش آبکاری الکتریکی برسطح فولاد کربنی ساده با اضافه کردن پودر آلومینیوم با اندازه ذرات کوچکتر از ۲۰ میکرون به حمام آبکاری واتس تهیه شد. تاثیر تغییر دانسیته جریان اعمالی برساختار, سختی ومقاومت به سایش پوشش پوشش حاصل مورد بررسی قرار گرفت. بررسی¬های مورفولوژی با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) انجام شد ومیزان حضورAl به شکل ذرات پراکنده در زمینه فلزی پوشش به کمک روش (EDS) اندازه¬گیری شد. نتایج نشان دادکه افزایش دانسیته جریان اعمالی اثر دوگانه برحضور ذرات Al در پوشش دارد. نتایج حاصل از آزمایش سایش نشان دهنده افزایش مقاومت به سایش پوشش¬ها با افزایش دانسیته جریان کاتدی بود. این افزایش مقاومت به سایش به دلیل سختی بالاتر ناشی از اعمال دانسـیته جریان کاتدی بیشتر بود.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۱

حجم :‌ ۵۷۲KB

لینک دانلود

 
 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران