بررسی اثر کانی ساز فلورید سدیم بر ویژگی های رنگدانه اینکلوژنی هماتیت- زیرکن در روش سل-ژل

بررسی اثر کانی ساز فلورید سدیم بر ویژگی های

رنگدانه اینکلوژنی هماتیت- زیرکن در روش سل-ژل

 

sample article

شرح

بررسی اثر کانی ساز فلورید سدیم بر ویژگی های رنگدانه اینکلوژنی هماتیت- زیرکن در روش سل-ژل: رنگدانه اینکلوژنیFe2O3-ZrSiO4 یکی از رنگدانه های با پایداری حرارتی و شیمیایی بالا بوده اما تولید آن مستلزم استفاده از دماهای کلسیناسیون بالا می باشد. در این تحقیق با استفاده از روش سل-ژل و مواد اولیه الکوکسیدی و نمک نیترات آهن رنگدانه سنتز شده و در ادامه جهت کاهش دمای کلسیناسیون و بررسی تاثیر کانیساز بر ویژگی های رنگدانه هماتیت- زیرکن، اثر کانیسازNaF بر کیفیت رنگدانه مورد بررسی قرار گرفت. کانی ساز به مقدار ۲٫۰ مولی و در مرحله تهیه سل افزوده شد. پودر حاصله از روش سل-ژل در حضور کانی ساز و بدون کانی ساز در دماهای مختلف از ۶۵۰ درجه سانتیگراد تا۱۴۰۰ درجه سانتیگراد کلسینه گردیدند. ویژگی های ساختاری، مورفولوژیکی و رنگی نمونههای تهیه شده با استفاده از آزمونهای CIELab و ICP ،SEM ،STA ،FTIR ،XRD مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل بیانگر این است که افزودن کانی ساز باعث کاهش دمای تبلور فازهای اولیه و درنتیجه دمای کلسیناسیون نهایی می گردد اما افزودن کانی ساز اثر خوبی بر ویزگی های رنگی نهایی ندارد. کانیساز با مکانیزم درشت کردن هماتیت و در نتیجه کاهش کپسوله شدن آن تأثیر منفی بر روی کیفیت رنگدانه میگذارند.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۱

حجم :۱٫۶۳MB

لینک دانلود

 
 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران