بررسی اثر دما و سیکل کاری بر خواص پوشش نیکل – مس ایجاد شده به روش آبکاری با جریان پالسی

بررسی اثر دما و سیکل کاری بر

خواص پوشش نیکل – مس ایجاد شده به روش آبکاری با جریان پالسی

sample article

شرح :

در این تحقیق جهت رسوب گذاری آلیاژ نیکل مس روی زیر لایه مس از تکنیک آبکاری با جریان پالسی در حمام آبی حاوی یون های Cu2+  و  Ni2+ استفاده شد و متغییر های آزمایشگاهی مانند دمای حمام و سیکل کاری مورد بررسی قرار گرفت . نتیج نشان داد که با افزایش زمان استراحت یا به عبارتی با کاهش درصد سیکل کاری از %۴۰ به ۲۰ و سپس ۱۰% مورفولوژی پوشش بدست آمده مطلوب تر شده و ساختار متخلخل و درشت دانه برای پوشش حاصله در سیکل کاری ۴۰% به ذرات متراکم و ریز دانه در پوشش بدست امده از سیکل کاری ۱۰ و ۲۰% تبدیل شد . همچنین درصد مس موجود در پوشش با کاهش زمان روشنی ، در یک دمای ثابت افزایش یافت . برای کلیه نمونه ها با افزایش دما از ۳۵ به ۴۰ و سپس به ۴۵ درجه سانتی گراد ، میزان مس موجود در پوشش افزایش چشمگیری داشت . علاوه بر این نمونه های پوشش داده شده در سیکل کاری ۱۰ و ۲۰% رفتار خوردگی بهتری را از خود نشان دادند به طوریکه نمونه ی آبکاری شده با سیکل کاری ۱۰% در دمای ۴۰ درجه سانتی گراد بهترین مقاومت به خوردگی را ارائه نمود . اغلب خواسته هایی که برای یک پوشش مطلوب است توسط فلز خالص برآورده نمی شود زیرا در اکثر موارد توانایی ارائه محدوده وسیعی از خواص را ندارند . در این مواقع پوشش های آلیاژی می توانند این خواسته ها را بر آورده کنند . به عنوان مثالی از این خواص می توان به ایجاد مقاومت به خوردگی بالاتر نسبت به تک تک فلزات یا سختی بالاتر اشاره کرد . با توجه به اینکه اکثر فلزات دارای پتانسیل استاندارد متفاوتی هستند ، لذا به منظور رسوب همزمان جهت ایجاد یک پوشش آلیاژی می بایست پتانسیل الکتروشیمیایی آن ها به هم نزدیک گردد .

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۶

حجم :۱٫۵۰MB

لینک دانلود

 
 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران