بررسی اثر دما بر سنتز و مشخصه یابی هیدروکسی آپاتیت از استخوان ماهی تن

بررسی اثر دما بر سنتز و مشخصه یابی هیدروکسی آپاتیت از استخوان ماهی تن

 

sample article

شرح

بررسی اثر دما بر سنتز و مشخصه یابی هیدروکسی آپاتیت از استخوان ماهی تن: در این تحقیق تاثیر دما بر سنتز فاز هیدروکسی آپاتیت از استخوان ماهی تن مورد بررسی قرار گرفت و مشخصات آن، در دماهای ۶۰۰, ۷۰۰ , ۸۰۰ و ۹۰۰ درجه سانتیگراد ارزیابی شد. استخوان های آنیل شده، بوسیله آنالیز پراش اشعه ایکس (XRD), میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM), و طیف سنجی مادون قرمز انتقال فوریه (FTIR) مورد بررسی قرار گرفتند . نتایج XRD و FTIR , سنتز فاز معدنی هیدروکسی آپاتیت (HA) را تایید کرد. طیف FTIR حضور گروه عاملی کربنات را در ساختار HA نشان می دهد که بیانگر کربناته شدن هیدروکسی آپاتیت می باشد، این ساختار به هیدروکسی آپاتیت سازنده استخوان انسان نزدیکتر است. ازتصاویر SEM دیده می شود که مورفولوژی ذرات تا دمای ۸۰۰ درجه سانتیگراد کروی و با افزایش دما به ۹۰۰درجه سانتیگراد ذرات میله ای می شوند. حضور ذرات میله ای شکل باعث بهبود خواص کلینیکی هیدروکسی آپاتیت سنتز شده می شود. پسماندهای ماهی منبع ویژه چربی های غیر اشباع، اسیدهای چرب، ویتامینها، آنتی اکسیدان ها، پپتیت ها، اسیدهای آمینه و مواد معدنی می باشند. بنابراین پسماندهای ماهی، منابع عظیمی از مواد ارزشمند می باشند که هنوز به طور مناسب مورد بهره برداری قرار نگرفته اند و سهم عمده این پسماند ها در تولید غذای حیوانات استفاده می شود.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۳

حجم :۱٫۹۵MB

لینک دانلود

 
 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران