بررسی اثر خورندگی خاک در خوردگی مخازن فولادی کم کربن در محیط خاکی

بررسی اثر خورندگی خاک در خوردگی مخازن فولادی کم کربن در محیط خاکی

 

sample article

شرح

بررسی اثر خورندگی خاک در خوردگی مخازن فولادی کم کربن در محیط خاکی: در این مقاله ارتباط خوردگی مخازن دفن پسمان از جنس فولادAISI st37 باویژگی های فیزیکی –شیمیایی محیط خاکی مورد بررسی قرار گرفته است.ترکیب شیمیایی خاک اثرات بسیار زیادی بر خوردگی فولاد ذکرشده دارد. عوامل موثر که خوردگی خارجی مخازن دفن پسمان را تحت تاثیر قرار میدهد عبارتند از:رطوبت , مقاومت الکتریکی خاک, هدایت الکتریکی خاک,نمک های محلول خاک, کلریدها,اسیدسته,پتانسیل احیا و مقدار آنیون ها و کاتیون ها.میزان خورندگی نمونه های خاکی با استفاده از استاندارد AWWAC105ارزیابی شد.نرخ خوردگی به وسیله آزمایش های کاهش وزنی و پلاریزاسیون پتانسیودینامیگ اندازه گیری شد.نتایج بدست آمده نشان میدهدکه با افزایش غلظت کلیریدها و سولفات ها هدایت الکتریکی خاک افزایش و بنابراین مقاومت الکتریکی خاک کاهش می یابد که در نتیجه باعث افزایش نرخ خوردگی فولاد میشود.نتایج آزمایش ها نشان میدهدکه اتلاف وزن فولاد با کاهش هدایت الکتریکی به صورت قابل ملاحظه ای کاهش می یابد.که در نتیجه باعث افزایش نرخ خوردگی فولاد میشود . نتایج آزمایش ها نشان میدهد که اتلاف وزن فولاد با کاهش هدایت الکتریکی به صورت قابل ملاحظه ای کاهش می یابد .در پایان میتوان نتیجه گیری کرد که چگالی جریان خوردگی مقاومت پلاریزاسیون وهدایت الکتریکی میتوانند به عنوان عواملی برای ارزیابی خورندگی خاک مورد استفاده قرار گیرند.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۳

حجم :۶۳۹KB

لینک دانلود

 
 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران