بررسی اثرات تغییر زاویه درگیری غلطک با ورق در فرآیند اسپینینگ در ورق دو لایه جوش انفجاری شده ی Al-Cu

بررسی اثرات تغییر زاویه درگیری غلطک با ورق در فرآیند اسپینینگ در ورق دو لایه
جوش انفجاری شده ی Al-Cu

 

sample article

شرح

بررسی اثرات تغییر زاویه درگیری غلطک با ورق در فرآیند اسپینینگ در ورق دو لایه جوش انفجاری شده ی Al-Cu : در این تحقیق فرآیند اسپینینگ ورق دولایه ی جوش انفجاری شدهی Al-Cu توسط مدلسازی المان محدود مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل از تغییر زاویه درگیری غلطک با ورق و اثرات آن در زوایای متفاوت بررسی و نتایج مقایسه گردید. نتایج نشان میدهد که زاویه درگیری غلطک با ورق همانند مسیر حرکت غلطک در این فرآیند به صورت سعی و خطا حاصل میشود و برای هر قالب متفاوت می باشد. برای قالب استوانه ای شکل مورد استفاده و ورق دولایه Al-Cu این زاویه بهینه ۳۰درجه میباشد که در این زاویه تغییرات ضخامت بسیار اندک در راستای محور ورق در طول عملیات مشاهده میگردد.. در پایان نیز توزیع تنش پسماند در زوایای مختلف با یکدیگر مقایسه شدند که نتایج نشان دادند که تغییرات تنش های پسماند در مقایسه با دیگر زوایای درگیری غلطک کم میباشد . اسپینینگ یکی از روش های شکل دهی فلزات میباشد که برای تولید قطعات متقارن محوری مورد استفاده قرار میگیرد. در این فرآیند ورق فلزی توسط غلطک، شکل ماندرل دستگاه را به خود میگیرد (شکل ۱). از مزایای این فرآیند میتوان زمان تولید کوتاه، کاهش نیرو و ذخیره ماده اولیه را نام برد. در حال حاضر به صورت گسترده از این فرآیند برای تولید لوله ها و قطعات مخروطی استفاده میگردد و محققان بسیاری با مطالعه در زمینه های مختلف سعی در اصلاح و بهبود بخشیدن به این فرآیند بوده و نتایج ارزشمندی را بدست آورده اند.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۹

حجم :۷۶۱KB

لینک دانلود

 
 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران