بررسی پارامترهای موثر بر جوشکاری مافوق صوت آلیاژهای آلومینیوم

بررسی پارامترهای موثر

بر جوشکاری مافوق صوت آلیاژهای آلومینیوم

ultrasonic Welding of Al alloys 2

شرح:

بررسی پارامترهای موثر بر جوشکاری مافوق صوت آلیاژهای آلومینیوم: انرژی ماوراءصوت درگستره زیادی ازکاربردهای گوناگون به کارگرفته شده است ازانرژی های پایین برای تشخیص های طبی گرفته تافرآیندهای باانرژی بالاکه حالت مواد ر اتغییرمی دهد . اتصال فلزات ،مانندفلزات غیرآهنی به کارگرفته شده دراتصالات الکتریکی ،یکی ازپرکاربردترین فرآیندهای این تکنولوژی می باشد .
این مقاله کاوشی است درباره اتصال وپیوندآلیاژی ها آلومینیوم بااستفاده ازانرژی ماوراءصوت ،برای یافتن پارامترهاوشرایط بهینه برای انجام این فرآیندوبه کاربردن این تکنولوژی .
آلومینیوم :
براساس گزارش محققان ،پوسته زمین دارای ۸ %آلومینیوم می باشد،بنابراین آلومینیوم فراوان ترین فلزساختاری برروی کره زمین می باشد تولیدآن بیشترازمس است ودرجایگاه دوم پس ازآهن قراردارد . امروزه دارای قیمتی کمترازمس می باشدوالبته رسانایی الکتریکی آن کمترازمس است امابه خاطروزن کمتری که نسبت به مس دارددرخطوط انتقال نیرووبه عنوان کابل به مس ترجیح داده می شود .
آلیاژهای آلومینیوم : آلومینیوم برای اولین بارباروش احیاءالکترولیتی آلومینا Al 2 o3 به دنیای صنعت  واردشد و تحول بزرگی رابویژه درصنعت اتومبیل ایجادکر د.( سال ۱۸۸۶ ) ازآن پس آلیاژی های آلومینیوم توسعه یافتندوخواص آن رابهبودبخشیدند .
آلیاژی های آن دارای وزن کم،استحکام مناسب ،رسانایی حرارتی والکتریکی ومقاومت به خوردگی خوب می باشند .

آلیاژی های آلومینیوم رامی توان به دودسته تقسیم کرد : ریختگی و کارشده برای آلیاژهای کارشده ،سیستم چهارعددی برای مشخص شدن ترکیب ومشخصات آن به کارگرفته شده که بد ین شرح است :
۱٫ باترکیب خالص کنترل شده که بیشتربرای صنایع الکتریکی وشیمیایی استفاده می شود .
۲٫ آلیاژهایی هستندکه عنصراصلی آلیاژی آنها مس است وعناصردیگر ی مانند مگنزیم نیزدرآن وجوددارد وکاربرد وسیعی درصنایع هوایی دارند .

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۲۶

حجم :۱٫۶۳MB

 

لینک دانلود

 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران