بررسی اثر عملیات حرارتی آستمپرینگ و مارتمپرینگ بر رفتار سایشی فولادهای کروم- مولیبدن دار

بررسی اثر عملیات حرارتی آستمپرینگ و مارتمپرینگ بر رفتار سایشی

فولادهای کروم- مولیبدن دار(۲۲۶-FMU) مورد استفاده در آستری آسیابها

 

sample article

شرح

بررسی اثر عملیات حرارتی آستمپرینگ و مارتمپرینگ بر رفتار سایشی فولادهای کروم- مولیبدن دار(۲۲۶-FMU) مورد استفاده در آستری آسیابها : با توجه به کاربرد فولادهای کروم- مولیبدندار که از نوع فولادهای مقاوم در برابر سایش میباشند، بررسی رفتار سایشی این فولادها و همچنین بهبود مقاومت سایشی آنها از اهمیت ویژهای برخوردار میباشد. در این پژوهش به منظور بهبود مقاومت سایشی فولادهای فولادهای کروم – مولیبدندار سیکلهای عملیات حرارتی مارتمپرینگ و آستمپرینگ روی این فولاد انجام گردید و نتایج بدست آمده با نتایج حاصل از سیکل رایج در صنعت (سرد کردن بهوسیله هوای فشرده) مقایسه گردید. قطعات پس از نگهداری در دمای آستنیته در فرآیند آستمپرینگ در حمام نمک با دمای ۳۰۰ درجه سانتیگراد و در فرآیند مارتمپرینگ در حمام نمک با دمای ۲۰۰ درجه سانتیگراد به مدت ۲, ۸, ۳۰ , ۱۲۰دقیقه نگهداری شده و سپس تا دمای محیط سرد شدند. پس از بررسی ریزساختار آزمون سایش خشک پین روی دیسک روی نمونهها انجام گرفت. نتایج بررسیها نشان داد در صورت استفاده از عملیات حرارتی آستمپرینگ و به خصوص مارتمپرینگ مقاومت سایشی به مقدار قابل ملاحظهای افزایش مییابد. نتایج XRD و بررسی های SEM زیرسطح و برادههای حاصل از سایش، وجود مکانیزم سایش اکسیدی ملایم در همه نمونهها و همه نیروها و وجود مکانیزم تورق در نمونههای مارتنزیتی و مکانیزم سایش شدید بر اساس تغییر شکل پلاستیک در نمونههای بینیتی و پرلیتی در نیروهای بالا را نشان داد.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۸

حجم :۳٫۰۳MB

لینک دانلود

 مشاهده مطالب مرتبطE
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/ rateraterateraterate
5
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران