بازیابی ترکیبات سریم و لانتانیم از کاتالیست مستعمل پالایشگاه به روش هیدرومتالورژی

بازیابی ترکیبات سریم و لانتانیم از کاتالیست مستعمل پالایشگاه به روش
هیدرومتالورژی

Recovery of Lanthanum and Cerium compounds from spent catalyst
by hydrometallurgical route
sample article

شرح :

بازیابی ترکیبات سریم و لانتانیم از کاتالیست مستعمل پالایشگاه به روش هیدرومتالورژی:در این تحقیق، بازیابی ترکیبات سریم و لانتانیم از کاتالیست مستعمل واحد  کراکینگ بستر سیال پالایشگاه توسط روش هیدرومتالورژی مورد بررسی قرار گرفت. بازیابی این عناصر از یک سو با توجه به محدودیت منابع اولیه، امری اقتصادی و از  سوی دیگر حذف عناصر سنگین به دلایل زیست محیطی امری ضروری است. ابتدا آزمون انحلال بامحلول اسید سولفوریک ۲ مولار، دانسیته پالپ ۱۰ درصد، در دماهای ۳۰ تا ۸۰ درجه سانتی گراد و زمان های مختلف ۵ تا ۱۸۰ دقیقه انجام شد. اثر دما و زمان بر انحلال ترکیبات حاوی سریم و لانتانیم بررسی شد. نتایج آزمون های انحلال نشان داد که با افزایش دما و زمان میزان بازیابی سریم و لانتانیم افزایش یافته و به حدود ۹۸ درصد در دمای ۸۰ درجه سانتیگراد و زمان ۱۸۰ دقیقه میرسد. در مرحله بعد  بازیابی سریم و لانتانیم از محلول حاصل از انحلال به دو روش سولفات این فلزات به طور انتخابی رسوب ،pH انجام گرفت. در یک روش با افزودن هیدروکسید سدیم و  افزایش داده شد. در روش دیگر از اگزالیک اسید برای رسوب اگزالات این فلزات استفاده گردید. ماکزیمم بازیابی ترکیبات لانتانیم و سریم به بالای ۹۴ درصد رسید که در  این تحقیق این دو روش با همدیگر مقایسه شدند.

واژه های کلیدی: بازیابی، سریم، لانتانیم، کاتالیست.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۱

حجم :۱۰۰۵KB

لینک دانلود

 
 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران