بازیابی ترکیبات سریم و لانتانیم از کاتالیست مستعمل پالایشگاه به روش هیدرومتالورژی

بازیابی ترکیبات سریم و لانتانیم از کاتالیست

مستعمل پالایشگاه به روش هیدرومتالورژی

 

sample article

شرح :

بازیابی ترکیبات سریم و لانتانیم از کاتالیست مستعمل پالایشگاه به روش هیدرومتالورژی:در این تحقیق، بازیابی ترکیبات سریم و لانتانیم از کاتالیست مستعمل واحد کراکینگ بستر سیال پالایشگاه توسط روش هیدرومتالورژی مورد بررسی قرار گرفت. بازیابی این عناصر از یک سو با توجه به محدودیت منابع اولیه، امری اقتصادی و از سوی دیگر حذف عناصر سنگین به دلایل زیست محیطی امری ضروری است. ابتدا آزمون انحلال بامحلول اسید سولفوریک ۲ مولار، دانسیته پالپ ۱۰ درصد، در دماهای ۳۰ تا ۸۰ درجه سانتیگراد و زمان های مختلف ۵تا ۱۸۰ دقیقه انجام شد. اثر دما و زمان بر انحلال ترکیبات حاوی سریم و لانتانیم بررسی شد. نتایج آزمون های انحلال نشان داد که با افزایش دما و زمان میزان بازیابی سریم و لانتانیم افزایش یافته و به حدود ۹۸ درصد در دمای۸۰درجه سانتیگراد و زمان۱۸۰دقیقه میرسد. در مرحله بعد بازیابی سریم و لانتانیم از محلول حاصل از انحلال به دو روش انجام گرفت. در یک روش با افزودن هیدروکسید سدیم و افزایش pH, سولفات این فلزات به طور انتخابی رسوب داده شد. در روش دیگر از اگزالیک اسید برای رسوب اگزالات این فلزات استفاده گردید. ماکزیمم بازیابی ترکیبات لانتانیم و سریم به بالای ۹۴ درصد رسید که در این تحقیق این دو روش با همدیگر مقایسه شدند.

واژههای کلیدی: بازیابی، سریم، لانتانیم، کاتالیست

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات :۱۳

حجم :۱۴۵۰kB

لینک دانلود

 مشاهده مطالب مرتبط
آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
0 نظر ثبت شده
مواد کنکور

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران