انواع گرافیت در چدن خاکستری

انواع گرافیت در چدن خاکستری


Gray Cast Iron_iran-mavad.com شرح :  

هنگامی که ترکیب شیمیایی مذاب در ردیف مربوط به چدن های خاکستری قرار گرفته و دامنه سرد شدن مذاب در حد معینی باشد ، کربن موجود در چدن در جریان انجماد از مذاب جدا شده و در قطعه جامد شده بصورت ورقه ای رسوب می کند ، به همین دلیل نام دیگر چدن خاکستری ، چدن با گرافیت ورقه ای میباشد. استحکام چدن خاکستری ، تقریبا به طور کامل به زمینه ای که گرافیت را احاطه کرده بستگی دارد . چدن خاکستری با مخلوط فریت و گرافیت نرم ترین و ضعیف ترین نوع است و با افزایش کربن ترکیبی ، سختی و استحکام افزایش یافته و در چدن خاکستری پرلیتی به حد اکثر می رسد . انواع گرافیت در چدن خاکستری در طی انجماد به وجود آمده که شامل گرافیت های رشته ای با اندازه، شکل و نحوه توزیع مختلف می باشد. پنج نوع اصلی گرافیت های رشته ای (نوع A تا E) که طبق ASTM A247 و AFS به صورت استاندارد در آمده اند، در شکل زیر ارائه شده است. رشته های نوع A، با پخش یکنواخت و جهت تصادفی و اندازه کوچک مطلوب و مفید هستند که در شکل دیده می شود اما، در عمل اغلب انواع سلولی و شاخه ای به وجود می آیند. نوع B تجمع گلبرگی شکل و جهت تصادفی، نوع C جهت تصادفی و اندازه رشته ها درشت تر. نوع D جدایش بین شاخه ای و جهت تصادفی و رشته های نوع E با جدایش بین شاخه ای و جهات ترجیحی اغلب در چدن های هایپو یوتکتوییدی یافت می شود. محققین زیادی علت تشکیل گرافیت های نوع D را اثر مادون تبرید به هنگام انجماد می دانند.

قالب بندی : PDF

تعداد صفحات : ۲۱

حجم : ۱٫۰۹MB

لینک دانلود

 مشاهده مطالب مرتبط

 

.

آیا مقاله برای شما مفید بود ؟
5/
0
1 نظر ثبت شده

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران

  • حسن 1398 تیر 02 یکشنبه

    چدن خاکستری با حدودا ۲۰ عنصر ترکیبی چه کاربردی دارد؟.fe=base/ c=3.63/ si=2.49/ mn=0.47/ p=0.123 / s=0.110 / cr=0.15/ Ni=0.15 / Mo=0.02 / cu=0.21 / V=0.01/ W=0.01 / Ti=0.03 /Co=0.01 / Al=0.002 / Sn=0.04 / Pb=trace / As= 0.02 / Sb=0.01/ Zr=0.003 / Nb= 0.002
    ایا ساخت این چدن یک شاهکار است؟

    آیا برای شما مفید بود